تاريخ : جمعه چهارم آذر 1390 | 11:21 | نویسنده : مهدی بوجاری

آزمون جامع شماره 1 سال سوم راهنمایی ( سال تحصیلی91-90 ) آزمون جامع شماره 1 سال سوم راهنمایی ( سال تحصیلی91-90 )  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون به صورت هماهنگ در تاریخ 23/08/90در تمامی واحد های راهنمایی مجتمع علامه طباطبایی برگزار شد. این آزمون دارای پاسخنامه تشریحی می باشد.

 


آزمون جامع شماره 1 سال دوم راهنمایی ( سال تحصیلی91-90 ) آزمون جامع شماره 1 سال دوم راهنمایی ( سال تحصیلی91-90 )  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون به صورت هماهنگ در تاریخ26/08/90در تمامی واحد های راهنمایی مجتمع علامه طباطبایی برگزار شد. این آزمون دارای پاسخنامه تشریحی می باشد.

 


آزمون جامع شماره 1 سال اول راهنمایی ( سال تحصیلی91-90 ) آزمون جامع شماره 1 سال اول راهنمایی ( سال تحصیلی91-90 )  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون به صورت هماهنگ در تاریخ 26/08/90در تمامی واحد های راهنمایی مجتمع علامه طباطبایی برگزار شد. این آزمون دارای پاسخنامه تشریحی می باشد.

 


سوالات و پاسخنامه تشریحی کنکور آزمایشی شماره 3 پایه چهارم مقطع متوسطه(سال تحصیلی 91-90) سوالات و پاسخنامه تشریحی کنکور آزمایشی شماره 3 پایه چهارم مقطع متوسطه(سال تحصیلی 91-90)   (آرشیو) (مطلب اصلی)

آزمون جامع (کنکور آزمایشی) شماره 3 - 6 آبان 1390 - سوالات و پاسخنامه تشریحی به صورت فایل PDF بر روی سایت قرار گرفته است که نحوه بارگیری این فایل های در مطلب برای شما قابل مشاهده است.

 


سوالات و پاسخنامه تشریحی کنکور آزمایشی شماره 2 پایه چهارم مقطع متوسطه(سال تحصیلی 91-90) سوالات و پاسخنامه تشریحی کنکور آزمایشی شماره 2 پایه چهارم مقطع متوسطه(سال تحصیلی 91-90)   (آرشیو) (مطلب اصلی)

آزمون جامع (کنکور آزمایشی) شماره 2 - 18 شهریور 1390 - سوالات و پاسخنامه تشریحی به صورت فایل PDF بر روی سایت قرار گرفته است که نحوه بارگیری این فایل های در مطلب برای شما قابل مشاهده است.

 


سوال و پاسخنامه تشریحی آزمون پایان دوره تابستان سال سوم دبیرستان (تابستان سال 1390) سوال و پاسخنامه تشریحی آزمون پایان دوره تابستان سال سوم دبیرستان (تابستان سال 1390)  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در 2 روز (شنبه مورخ 12/06/1390 - دوشنبه 14/06/1390 )در واحد های مجتمع علامه طباطبایی به صورت هماهنگ و در 7 سر فصل ( حسابان ، شیمی 3 ، زبان وادبیات فارسی) و (فیزیک 3 ، جبر و احتمال ، هندسه 2 ، عربی 3 ) برگزار شد.

 


سوال و پاسخنامه تشریحی آزمون پایان دوره تابستان سال دوم دبیرستان (تابستان سال 1390) سوال و پاسخنامه تشریحی آزمون پایان دوره تابستان سال دوم دبیرستان (تابستان سال 1390)  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در 2 روز (شنبه مورخ 05/06/1390 - دوشنبه 07/06/1390 )در واحد های مجتمع علامه طباطبایی به صورت هماهنگ و در 6 سر فصل ( ریاضی 2 ، شیمی 2 ، زبان و ادبیات فارسی 2 ) و ( فیزیک 2 ، هندسه 1 ، مکالمه زبان 2 ) برگزار شد.

 


سوال و پاسخنامه تشریحی آزمون پایان دوره تابستان سال اول دبیرستان (تابستان سال 1390) سوال و پاسخنامه تشریحی آزمون پایان دوره تابستان سال اول دبیرستان (تابستان سال 1390)  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در روز شنبه مورخ 05/06/1390 در واحد های مجتمع علامه طباطبایی به صورت هماهنگ و در 3 سر فصل ( ریاضی 1 ، فیزیک ، مکالمه زبان 1 ) برگزار شد.

 


سوالات و پاسخنامه تشریحی کنکور آزمایشی شماره 1 پایه چهارم مقطع متوسطه(سال تحصیلی 91-90) سوالات و پاسخنامه تشریحی کنکور آزمایشی شماره 1 پایه چهارم مقطع متوسطه(سال تحصیلی 91-90)  (آرشیو) (مطلب اصلی)

سوالات و پاسخنامه تشریحی به صورت فایل PDF بر روی سایت قرار گرفته است که نحوه بارگیری این فایل های در مطلب برای شما قابل مشاهده است.

 


سوال درس زبان انگلیسی پایه اول دبیرستان نیم سال دوم واحد کارگر در سال تحصیلی ( 90 - 1389 ) سوال درس زبان انگلیسی پایه اول دبیرستان نیم سال دوم واحد کارگر در سال تحصیلی ( 90 - 1389 )   (آرشیو) (مطلب اصلی)

( آزمون در تاریخ 23/3 /1390 برگزار گردید )

 


سوال درس زبان انگلیسی پایه دوم دبیرستان نیم سال دوم واحد کارگر در سال تحصیلی ( 90 - 1389 ) سوال درس زبان انگلیسی پایه دوم دبیرستان نیم سال دوم واحد کارگر در سال تحصیلی ( 90 - 1389 )   (آرشیو) (مطلب اصلی)

( این آزمون در تاریخ 23/3 1390 برگزار گردید )

 


سوال و پاسخنامه درس مبانی کامپیوتر پایه سوم دبیرستان در نیمسال دوم واحد دکتر فاطمی (سال تحصیلی 90 - 89 ) سوال و پاسخنامه درس مبانی کامپیوتر پایه سوم دبیرستان در نیمسال دوم واحد دکتر فاطمی (سال تحصیلی 90 - 89 )  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در تاریخ 25/03/90 ساعت 8 صبح در مدرسه علامه طباطبایی واحد دکتر فاطمی برگزار شد.

 


سوالات درس قرآن نیمسال دوم پایه اول راهنمایی واحد بهپویان سال تحصیلی 90-89  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در تاریخ 23/3/90 ساعت 10 صبح در مدرسه راهنمایی بهپویان علامه طباطبایی برگزار شد.

 


سوالات درس تعلیمات دینی نیمسال دوم پایه اول راهنمایی واحد بهپویان سال تحصیلی 90-89   (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در تاریخ 18/3/90 ساعت 10 صبح در مدرسه راهنمایی بهپویان علامه طباطبایی برگزار شد.

 


سوالات درس عربی نیمسال دوم پایه اول راهنمایی واحد بهپویان سال تحصیلی 90-89  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در تاریخ 21/3/90 ساعت 10 صبح در مدرسه راهنمایی بهپویان علامه طباطبایی برگزار شد.

 


سوال درس دین و زندگی پایه دوم ریاضی نیم سال دوم واحد کارگر در سال تحصیلی ( 90 - 1389 ) سوال درس دین و زندگی پایه دوم ریاضی نیم سال دوم واحد کارگر در سال تحصیلی ( 90 - 1389 )  (آرشیو) (مطلب اصلی)

( این آزمون در تاریخ 21/3 /1390 برگزار گردید )

 


سوال درس دین و زندگی پایه اول دبیرستان نیم سال دوم واحد کارگر در سال تحصیلی ( 90 - 1389 ) سوال درس دین و زندگی پایه اول دبیرستان نیم سال دوم واحد کارگر در سال تحصیلی ( 90 - 1389 )  (آرشیو) (مطلب اصلی)

( این آزمون در تاریخ 21/3 /1390 برگزار گردید )

 


سوال درس هندسه 1 پایه دوم ریاضی نیم سال دوم واحد کارگر در سال تحصیلی ( 90 - 1389 ) سوال درس هندسه 1 پایه دوم ریاضی نیم سال دوم واحد کارگر در سال تحصیلی ( 90 - 1389 )  (آرشیو) (مطلب اصلی)

( این آزمون در تاریخ 5 /3 /1390 برگزار گردید )

 


سوال درس ریاضی پایه اول دبیرستان نیم سال دوم واحد کارگر در سال تحصیلی ( 90 - 1389 ) سوال درس ریاضی پایه اول دبیرستان نیم سال دوم واحد کارگر در سال تحصیلی ( 90 - 1389 )  (آرشیو) (مطلب اصلی)

( این آزمون در تاریخ 10 /3 1390 برگزار گردید )

 


سوال درس ریاضی پایه دوم دبیرستان نیم سال دوم واحد کارگر در سال تحصیلی ( 90 - 1389 ) سوال درس ریاضی پایه دوم دبیرستان نیم سال دوم واحد کارگر در سال تحصیلی ( 90 - 1389 )  (آرشیو) (مطلب اصلی)

( این آزمون در تاریخ 10 /3 1390 برگزار گردید )

 


سوال درس جغرافیای عمومی و استان پایه دوم دبیرستان نیم سال دوم واحد کارگر در سال تحصیلی (90 - 1389 ) سوال درس جغرافیای عمومی و استان پایه دوم دبیرستان نیم سال دوم واحد کارگر در سال تحصیلی (90 - 1389 )  (آرشیو) (مطلب اصلی)

( این آزمون در تاریخ 12 /3 / 1390 برگزار گردید )تاريخ : پنجشنبه چهارم فروردین 1390 | 22:24 | نویسنده : مهدی بوجاری
تاريخ : پنجشنبه چهارم فروردین 1390 | 22:23 | نویسنده : مهدی بوجاری
تاريخ : پنجشنبه چهارم فروردین 1390 | 22:22 | نویسنده : مهدی بوجاری
تاريخ : چهارشنبه پنجم اسفند 1388 | 16:47 | نویسنده : مهدی بوجاری

نمونه سوالات ابتدایی و راهنمایی

 


سوالات پنجم ابتدايی


سوالات سوم راهنمايی مهرماه۸۶


سوالات سوم راهنمايی وهماهنگ شهریور۸۶اصفهان


سوالات سوم راهنمايی مردادماه۸۶


سوالات سوم راهنمايی وهماهنگ خرداد۸۶اصفهان


جغرافی پنجم ابتدايی صفحه۱


جغرافی پنجم ابتدايي صفحه۲


تاريخ ومدنی پنجم ابتدايی صفحه ۲


تاريخ ومدنی پنجم ابتدايی صفحه ۱


سوالات رياضی پنجم ابتدايی*صفحه۳


سوالات رياضی پنجم ابتدايی*صفحه ۲


سوالات رياضی پنجم ابتدايی*صفحه ۱


سوالات بخوانيم وبنويسيم پنجم ابتدايي


نمونه سوال علوم تجربي پنجم ابتدايي


روشهاي آموزش وارزشيابي درس قران ابتدايي وراهنمايي


نمونه سوالات زبان انگلیسی استانها


نمونه سوالات تاریخ استانها


نمونه سوالات تعلیمات اجتماعی استانها


نمونه سوالات تعلیمات دینی استانها


نمونه سوالات ریاضی ورسم استانها


نمونه سوالات قران استانها


نمونه سوالات علوم تجربی استانها


نمونه سوالات حرفه وفن استانها


نمونه سوالات جغرافی استانها


نمونه سوالات انشای فارسی استانها


نمونه سوالات املای فارسی استانها


نمونه سوالات عربی استانها


سوالات آمادگی دفاعی استانها

نمونه سوالات جدید حرفه و فن راهنماییتاريخ : پنجشنبه بیست و سوم مهر 1388 | 16:12 | نویسنده : مهدی بوجاری
تاريخ : سه شنبه چهاردهم مهر 1388 | 16:28 | نویسنده : مهدی بوجاری
تاريخ : یکشنبه پنجم مهر 1388 | 16:31 | نویسنده : مهدی بوجاری

دینی

درس اول      درس دوم      درس سوم      درس چهارم     درس پنجم     درس ششم     درس هفتم 

درس هشتم    درس نهم    درس دهم     درس يازدهم   درس دوازدهم    درس سيزدهم   درس چهاردهم 

درس پانزدهم   درس شانزدهم   درس هفدهم    درس هجدهم    درس نوزدهم   درس بيستم  

 
درس بيست و يكم     درس بيست و دوم  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------


جغرافی

درس اول     درس دوم     درس سوم     درس چهارم      درس پنجم    درس ششم     درس هفتم 

درس هشتم       درس نهم    درس دهم     درس يازدهم     درس دوازدهم    درس سيزدهم 

درس چهاردهم       درس پانزدهم     درس شانزدهم    درس هفدهم    درس هجدهم    درس نوزدهم 

درس بيستم    درس بيست و يكم    درس بيست و دوم   درس بيست و سوم    درس بيست و چهارم 

درس بيست و پنجم


  ---------------------------------------------------------------------------------------------------


-انگلیسی

درس اول تا سوم        درس چهارم         درس پنجم         درس ششم        درس هفتم 

درس هشتم       درس نهم        درس دهم 

----------------------------------------------------------------------------------------------------


علوم 

درس اول    درس دوم   درس سوم      درس چهارم     درس پنجم     درس ششم     درس هفتم 

درس هشتم      درس نهم      درس دهم      درس يازدهم      درس دوازدهم      درس سيزدهم 

درس چهاردهم     درس پانزدهم  


-----------------------------------------------------------------------------------------------------


اجتماعی

درس اول      درس دوم          درس سوم     درس چهارم    درس پنجم    درس ششم     درس هفتم 

درس هشتم       درس نهم     درس دهم    درس يازدهم     درس دوازدهم     درس سيزدهم   

درس چهاردهم     درس پانزدهم    درس شانزدهم     درس هفدهم 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------


ریاضیات

اعداد اعشاري                  اعداد صحيح              آمار               هندسه 1           حساب  
            
 
كسر متعارف                   تناسب                 توانها  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

عربی

درس اول        درس دوم        درس سوم       درس چهارم       درس پنجم       درس ششم 

درس هفتم        درس هشت          درس نهم      درس دهم     درس يازدهم      درس دوازدهم

-----------------------------------------------------------------------------------------------------


تاریخ

درس اول       درس دوم      درس سوم       درس چهارم       درس پنجم       درس ششم   

درس هفتم      درس هشتم       درس نهم     درس دهم     درس يازدهم       درس دوازدهم 

درس سيزدهم        درس چهاردهم     درس پانزدهم     درس شانزدهم     درس هفدهم   درس هجدهم 

 تاريخ : چهارشنبه هفدهم تیر 1388 | 16:3 | نویسنده : مهدی بوجاری

سوالات زیر به صورت PDF می باشند براي دريافت بر روي سوال مورد نظر كليك كرده سپس گزينه Download را انتخاب نماييد 

دینی سال دوم راهنمایی اردیبهشت 88

علوم سال دوم راهنمایی خرداد ۸۷

عربی سال دوم راهنمایی خرداد ۸۷

فارسی و دستور سال دوم راهنمایی خرداد ۸۷

قرآن سال دوم راهنمایی نوبت دوم

حرفه سال دوم راهنمایی خرداد ۸۵

زبان سال دوم راهنمایی نوبت دوم

اجتماعی سال دوم راهنمایی نوبت دوم

آیین نگارش سال دوم راهنمایی نوبت دوم

تاریخ سال دوم راهنمایی نوبت دوم

جغرافی سال دوم راهنمایی نوبت دوم

ریاضی سال دوم راهنمایی خرداد ۸۷

دینی سال اول راهنمایی اردیبهشت 88

علوم سال اول راهنمایی خرداد ۸۷

قرآن سال اول راهنمایی نوبت دوم

زبان سال اول راهنمایی شهریور ۸۵

حرفه سال اول راهنمایی خرداد ۸۷

تاریخ سال اول راهنمایی خرداد ۸۶

عربی سال اول راهنمایی نوبت دوم

اجتماعی سال اول راهنمایی نوبت دوم

آیین نگارش سال اول راهنمایی نوبت دوم

ریاضی سال اول راهنمایی  خرداد ۸۷

دینی سال سوم راهنمایی اردیبهشت ۸۸

هنر سال سوم راهنمایی خرداد ۸۷

زبان سال سوم راهنمایی نوبت دوم

زبان سال سوم راهنمايي نهايي

ریاضی سال سوم راهنمایی نوبت دوم

دفاعی سال سوم راهنمایی خرداد ۸۷

قرآن سال سوم راهنمایی خرداد ۸۶

تاریخ سال سوم راهنمایی شهریور ۸۷

دینی سال سوم راهنمایی شهریور ۸۷

نگارش و انشا سال سوم راهنمایی شهریور ۸۷

حرفه و فن سال سوم راهنمایی خرداد ۸۶

عربی سال سوم راهنمایی شهریور ۸۷

علوم تجربی سال سوم راهنمایی شهریور ۸۷

تعلیمات اجتماعی سال سوم راهنمایی خرداد ۸۶

جغرافی سال سوم راهنمایی خرداد ۸۷

ریاضی سال سوم راهنمایی خرداد ۸۵ استان گیلان

تاریخ سال سوم راهنمایی خرداد ۸۷

عربی سال سوم راهنمایی خرداد ۸۷

علوم تجربی سال سوم راهنمایی خرداد ۸۷

دفاعی سال سوم راهنمایی نوبت دوم

تاریخ سال سوم راهنمایی نوبت دوم

زبان سال سوم راهنمایی خرداد ۸۸

حرفه و فن سال سوم راهنمایی خرداد ۸۸

 قرآن سال سوم راهنمایی خرداد ۸۸

 اجتماعی سال سوم راهنمایی خرداد ۸۸

 دفاعی سال سوم راهنمایی خرداد ۸۸

 انشاء و آیین نگارش سال سوم راهنمایی خرداد ۸۸

 ریاضی سال سوم راهنمایی خرداد ۸۸

 جغرافی سال سوم راهنمایی خرداد ۸۸ تاريخ : سه شنبه بیست و ششم خرداد 1388 | 15:59 | نویسنده : مهدی بوجاری

نمونه سوالات زیر همگی با فرمت PDF می باشند براي دريافت بر روي سوال مورد نظر كليك كرده سپس گزينه Download را انتخاب نماييد 

دینی سال اول راهنمایی اردیبهشت 88

علوم سال اول راهنمایی خرداد ۸۷

قرآن سال اول راهنمایی نوبت دوم

زبان سال اول راهنمایی شهریور ۸۵

حرفه سال اول راهنمایی خرداد ۸۷

تاریخ سال اول راهنمایی خرداد ۸۶

عربی سال اول راهنمایی نوبت دوم

اجتماعی سال اول راهنمایی نوبت دوم

آیین نگارش سال اول راهنمایی نوبت دوم

مدرسه ی راهنمایی حاج سید حسین نوایی برخوار

دینی سال دوم راهنمایی اردیبهشت 88

علوم سال دوم راهنمایی خرداد ۸۷

عربی سال دوم راهنمایی خرداد ۸۷

فارسی و دستور سال دوم راهنمایی خرداد ۸۷

قرآن سال دوم راهنمایی نوبت دوم

حرفه سال دوم راهنمایی خرداد ۸۵

زبان سال دوم راهنمایی نوبت دوم

اجتماعی سال دوم راهنمایی نوبت دوم

آیین نگارش سال دوم راهنمایی نوبت دوم

تاریخ سال دوم راهنمایی نوبت دوم

جغرافی سال دوم راهنمایی نوبت دوم

دینی سال سوم راهنمایی اردیبهشت ۸۸

هنر سال سوم راهنمایی خرداد ۸۷

زبان سال سوم راهنمایی نوبت دوم

زبان سال سوم راهنمايي نهايي

ریاضی سال سوم راهنمایی نوبت دوم

دفاعی سال سوم راهنمایی خرداد ۸۷

قرآن سال سوم راهنمایی خرداد ۸۶

تاریخ سال سوم راهنمایی شهریور ۸۷

دینی سال سوم راهنمایی شهریور ۸۷

نگارش و انشا سال سوم راهنمایی شهریور ۸۷

حرفه و فن سال سوم راهنمایی خرداد ۸۶

عربی سال سوم راهنمایی شهریور ۸۷

علوم تجربی سال سوم راهنمایی شهریور ۸۷

تعلیمات اجتماعی سال سوم راهنمایی خرداد ۸۶

جغرافی سال سوم راهنمایی خرداد ۸۷

ریاضی سال سوم راهنمایی خرداد ۸۵ استان گیلان

تاریخ سال سوم راهنمایی خرداد ۸۷

عربی سال سوم راهنمایی خرداد ۸۷

علوم تجربی سال سوم راهنمایی خرداد ۸۷

دفاعی سال سوم راهنمایی نوبت دوم

تاریخ سال سوم راهنمایی نوبت دومتاريخ : شنبه یکم فروردین 1388 | 15:42 | نویسنده : مهدی بوجاری

جهت انتخاب موضوع مورد نظر روی لینک درس های زیر کلیک کنید.

سوالات اول راهنمایی:

قرآن      دینی     عربی   تاریخ     جغرافیا     اجتماعی     املا و انشای فارسی       فارسی و دستور

ریاضی         علوم تجربی      زبان انگلیسی      حرفه و فن

سوالات دوم راهنمایی:

قرآن      دینی     عربی     تاریخ   جغرافیا     اجتماعی     املا و انشای فارسی      فارسی و دستور

ریاضی      علوم تجربی         زبان انگلیسی        حرفه و فن

سوالات سوم راهنمایی:

قرآن     دینی    عربی      تاریخ     جغرافیا    اجتماعی      املا و انشای فارسی     فارسی و دستور

ریاضی      علوم تجربی       زبان انگلیسی        حرفه و فن         آمادگی دفاعی