تاريخ : سه شنبه هشتم آذر 1390 | 22:17 | نویسنده : مهدی بوجاری
تاريخ : سه شنبه هشتم آذر 1390 | 22:14 | نویسنده : مهدی بوجاری

درس

    ریاضی

مهر

دانلود

آبان

دانلود

آذر

دانلود

دی

دانلود

بهمن

دانلود

اسفند

دانلود

فروردین

دانلود

اردیبهشت

دانلودتاريخ : سه شنبه هشتم آذر 1390 | 22:13 | نویسنده : مهدی بوجاری

درس

ریاضی

 بنویسسیم

مهر

دانلود

دانلود

آبان

دانلود

دانلود

آذر

دانلود

دانلود

دی

دانلود

دانلود

بهمن

دانلود

دانلود

اسفند

دانلود

دانلود

فروردین

دانلود

دانلود

اردیبهشت

دانلود

دانلود

خرداد

-------

دانلودتاريخ : سه شنبه هشتم آذر 1390 | 22:13 | نویسنده : مهدی بوجاری

برای دریافت سوالات روی کلمه دانلود کلیک کنید.

درس

    ریاضی

 بنویسسیم

مهر

دانلود

دانلود

آبان

دانلود

دانلود

آذر

------

دانلود

دی

--------

دانلود

بهمن

-------

دانلود

اسفند

-------

دانلود

فروردین

-------

دانلود

اردیبهشت

دانلود

دانلودتاريخ : سه شنبه هشتم آذر 1390 | 22:10 | نویسنده : مهدی بوجاری
تاريخ : دوشنبه هفدهم اسفند 1388 | 16:51 | نویسنده : مهدی بوجاری
تاريخ : چهارشنبه پنجم اسفند 1388 | 16:47 | نویسنده : مهدی بوجاری

نمونه سوالات ابتدایی و راهنمایی

 


سوالات پنجم ابتدايی


سوالات سوم راهنمايی مهرماه۸۶


سوالات سوم راهنمايی وهماهنگ شهریور۸۶اصفهان


سوالات سوم راهنمايی مردادماه۸۶


سوالات سوم راهنمايی وهماهنگ خرداد۸۶اصفهان


جغرافی پنجم ابتدايی صفحه۱


جغرافی پنجم ابتدايي صفحه۲


تاريخ ومدنی پنجم ابتدايی صفحه ۲


تاريخ ومدنی پنجم ابتدايی صفحه ۱


سوالات رياضی پنجم ابتدايی*صفحه۳


سوالات رياضی پنجم ابتدايی*صفحه ۲


سوالات رياضی پنجم ابتدايی*صفحه ۱


سوالات بخوانيم وبنويسيم پنجم ابتدايي


نمونه سوال علوم تجربي پنجم ابتدايي


روشهاي آموزش وارزشيابي درس قران ابتدايي وراهنمايي


نمونه سوالات زبان انگلیسی استانها


نمونه سوالات تاریخ استانها


نمونه سوالات تعلیمات اجتماعی استانها


نمونه سوالات تعلیمات دینی استانها


نمونه سوالات ریاضی ورسم استانها


نمونه سوالات قران استانها


نمونه سوالات علوم تجربی استانها


نمونه سوالات حرفه وفن استانها


نمونه سوالات جغرافی استانها


نمونه سوالات انشای فارسی استانها


نمونه سوالات املای فارسی استانها


نمونه سوالات عربی استانها


سوالات آمادگی دفاعی استانها

نمونه سوالات جدید حرفه و فن راهنماییتاريخ : چهارشنبه بیست و سوم دی 1388 | 16:44 | نویسنده : مهدی بوجاری

نمونه سوالات مقطع ابتدایی

 

نمونه سوال پنجم

 

نمونه سوالات کاربردی پایه سوم

 

علوم چهارم

علوم چهارم

 

تمامی نمونه سوالات زیر از وبلاگ آموزش ابتدای گرفته شده

ریاضی نوبت دوم

ریاضی نوبت دوم

جمله سازی نوبت دوم

جمله سازی نوبت دوم

جمله ساری نوبت اول

جمله سازی دوم

 

نمونه سوالات پنجم برگرفته از وبلاگ (آموزش ابتدایی)

نمونه سوال علوم

علوم پنجم

نمونه سوال جغرافیا

تاریخ و مدنی

  
                                                 نمونه سوالات علوم تجربی


نمونه سوالات ریاضی


نمونه سوالات تعلیمات اجتماعیتاريخ : جمعه یازدهم دی 1388 | 16:46 | نویسنده : مهدی بوجاری
تاريخ : پنجشنبه بیست و نهم مرداد 1388 | 16:29 | نویسنده : مهدی بوجاری
تاريخ : پنجشنبه بیست و هفتم فروردین 1388 | 16:19 | نویسنده : مهدی بوجاری

کمک درسی پیش دبستانی کمک درسی اول ابتدایی کمک درسی دوم ابتدایی کمک درسی سوم ابتدایی کمک درسی چهارم ابتدایی کمک درسی پنجم ابتدایی