تاريخ : شنبه پانزدهم بهمن 1390 | 10:17 | نویسنده : مهدی بوجاری

راهنمای تصحیح امتحانات هماهنگ استانی شاخه «کاردانش» تئوری .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90/3/1

راهنمای تصحیح درس مهارتهای سالم زیستن .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  . 90/3/1

راهنمای تصحیح درس حسابداری صنعتی 2 «اصلاحیه» .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .90/3/1

راهنمای تصحیح درس الکترونیک کار صنعتی اصلاحیه .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  . 90/3/1


راهنمای تصحیح درس مفاهیم وروشهای آماری .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  . 90/3/3

راهنمای تصحیح درس مبانی برق .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  . 90/3/3

راهنمای تصحیح درس شناخت مواد ومصالح .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90/3/3

راهنمای تصحیح درس تاریخ هنر ایران .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90/3/3

راهنمای تصحیح درس محاسبات فنی 1 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90/3/3

راهنمای تصحیح درس محاسبات فنی ساختمان .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90/3/3

راهنمای تصحیح درس برنامه سازی .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90/3/3


راهنمای تصحیح درس زبان 2 کلیه رشته های فنی وحرفه ای .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90/3/5


راهنمای تصحیح درس تعمیر ماشینهای الکتریکی درجه 2 .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90/3/8

راهنمای تصحیح درس تعمیر کار برق خودرو درجه 2 .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90/3/8

راهنمای تصحیح درس برق ساختمان درجه 2 .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90/3/8

راهنمای تصحیح درس نقشه کشی عمومی ساختمان .  .  .  .  .  . .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90/3/8

راهنمای تصحیح درس حسابداری صنعتی 2 عملی .  .  .  .  .  . .  .  .  . . .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90/3/8

راهنمای تصحیح درس طراحی وب پیشرفته .  .  .  . .  .  .  .  .  . .  .  .  . . .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90/3/8


راهنمای تصحیح درس فیزیک 2 .  .  . . . . . . . . . . . .  .  .  .  .  . .  .  .  . . .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90/3/11

راهنمای تصحیح درس فیزیک 2  عصر.  .  . . . . . . . .  .  .  .  .  . .  .  .  . . .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90/3/11

راهنمای تصحیح درس تاریخ ادبیات ایران وجهان .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  . . .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    . 90/3/11

راهنمای تصحیح درس تاریخ ادبیات ایران وجهان  عصر .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  . . .   .  .  .  .  .  .  .  . .   . 90/3/11

راهنمای تصحیح درس زیست شناسی 1 .  .  .  . . . .  .  .  .  .  . .  .  .  . . .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90/3/11

راهنمای تصحیح درس زیست شناسی1 عصر .  .  .  . . . .  .  .  .  .  .  . . .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90/3/11


راهنمای تصحیح درس دینی سوم راهنمای (اقلیتهای ارامنه).  .  .  .  . . .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90/3/16

راهنمای تصحیح درس دینی سوم راهنمای (اقلیتهای زرتشتی صبح). . . .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90/3/16

راهنمای تصحیح درس دینی سوم راهنمای (اقلیتهای زرتشتی عصر). . . .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90/3/16

راهنمای تصحیح درس دینی سوم راهنمای (اقلیتهای آشوری). . . .   .  .  .  .  .  .  .  .  . . . .  .  .  .  .  . 90/3/16


راهنمای تصحیح درسهای فیزیک 2 ،زیست 1 و تاریخ ادبیات ایران وجهان 1(غایبین موجه). . .  .  .  .  .  . 90/3/31جهت دریافت سوال و راهنمای تصحیح سؤالات هماهنگ کشوری حد اقل ۳ ساعت پس از آزمون از سایت مرکز سنجش دریافت نماییدتاريخ : سه شنبه هشتم آذر 1390 | 22:17 | نویسنده : مهدی بوجاری
تاريخ : سه شنبه هشتم آذر 1390 | 22:14 | نویسنده : مهدی بوجاری

درس

    ریاضی

مهر

دانلود

آبان

دانلود

آذر

دانلود

دی

دانلود

بهمن

دانلود

اسفند

دانلود

فروردین

دانلود

اردیبهشت

دانلودتاريخ : سه شنبه هشتم آذر 1390 | 22:13 | نویسنده : مهدی بوجاری

درس

ریاضی

 بنویسسیم

مهر

دانلود

دانلود

آبان

دانلود

دانلود

آذر

دانلود

دانلود

دی

دانلود

دانلود

بهمن

دانلود

دانلود

اسفند

دانلود

دانلود

فروردین

دانلود

دانلود

اردیبهشت

دانلود

دانلود

خرداد

-------

دانلودتاريخ : سه شنبه هشتم آذر 1390 | 22:13 | نویسنده : مهدی بوجاری

برای دریافت سوالات روی کلمه دانلود کلیک کنید.

درس

    ریاضی

 بنویسسیم

مهر

دانلود

دانلود

آبان

دانلود

دانلود

آذر

------

دانلود

دی

--------

دانلود

بهمن

-------

دانلود

اسفند

-------

دانلود

فروردین

-------

دانلود

اردیبهشت

دانلود

دانلودتاريخ : سه شنبه هشتم آذر 1390 | 22:10 | نویسنده : مهدی بوجاری
تاريخ : سه شنبه هشتم آذر 1390 | 21:54 | نویسنده : مهدی بوجاری
تاريخ : جمعه چهارم آذر 1390 | 11:31 | نویسنده : مهدی بوجاری

سوال و پاسخنامه درس دین و زندگی 1 نیمسال اول پایه اول واحد دکتر فاطمی (سال تحصیلی 90 - 89 ) سوال و پاسخنامه درس دین و زندگی 1 نیمسال اول پایه اول واحد دکتر فاطمی (سال تحصیلی 90 - 89 )  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در تاریخ 89/10/8 ساعت 8 صبح در مدرسه علامه طباطبایی واحد دکتر فاطمی برگزار شد.

 


سوال و پاسخنامه درس زبان انگلیسی 1 نیمسال اول پایه اول واحد دکتر فاطمی (سال تحصیلی 90 - 89 ) سوال و پاسخنامه درس زبان انگلیسی 1 نیمسال اول پایه اول واحد دکتر فاطمی (سال تحصیلی 90 - 89 )  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در تاریخ 89/10/9 ساعت 8 صبح در مدرسه علامه طباطبایی واحد دکتر فاطمی برگزار شد.

 


سوال و پاسخنامه درس شیمی 1 نیمسال اول پایه اول واحد دکتر فاطمی (سال تحصیلی 90 - 89 ) سوال و پاسخنامه درس شیمی 1 نیمسال اول پایه اول واحد دکتر فاطمی (سال تحصیلی 90 - 89 )  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در تاریخ 89/10/15 ساعت 8 صبح در مدرسه علامه طباطبایی واحد دکتر فاطمی برگزار شد.

 


سوال و پاسخنامه درس زبان انگلیسی ترم اول پایه اول دبیرستان اندیشه علامه طباطبایی(سال تحصیلی 89-90) سوال و پاسخنامه درس زبان انگلیسی ترم اول پایه اول دبیرستان اندیشه علامه طباطبایی(سال تحصیلی 89-90)  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در روز 09/10/1389راس ساعت 8 صبح در واحد دبیرستان اندیشه علامه طباطبایی برگزار شد.

 


سوال و پاسخنامه درس شیمی ترم اول پایه اول دبیرستان اندیشه علامه طباطبایی(سال تحصیلی 89-90) سوال و پاسخنامه درس شیمی ترم اول پایه اول دبیرستان اندیشه علامه طباطبایی(سال تحصیلی 89-90)  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در روز 15/10/1389راس ساعت 8 صبح در واحد دبیرستان اندیشه علامه طباطبایی برگزار شد.

 


سوال و پاسخنامه درس ریاضی 1 ترم اول پایه اول دبیرستان اندیشه علامه طباطبایی(سال تحصیلی 89-90) سوال و پاسخنامه درس ریاضی 1 ترم اول پایه اول دبیرستان اندیشه علامه طباطبایی(سال تحصیلی 89-90)  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در روز 11/10/1389راس ساعت 8 صبح در واحد دبیرستان اندیشه علامه طباطبایی برگزار شد.

 


سوال و پاسخنامه درس فیزیک ترم اول پایه اول دبیرستان اندیشه علامه طباطبایی(سال تحصیلی 89-90) سوال و پاسخنامه درس فیزیک ترم اول پایه اول دبیرستان اندیشه علامه طباطبایی(سال تحصیلی 89-90)  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در روز 18/10/1389راس ساعت 8 صبح در واحد دبیرستان اندیشه علامه طباطبایی برگزار شد.

 


سوال و پاسخنامه درس ادبیات فارسی 2 ترم اول سال دوم دبیرستان واحد اندیشه علامه طباطبایی(سال تحصیلی 90-89) سوال و پاسخنامه درس ادبیات فارسی 2 ترم اول سال دوم دبیرستان واحد اندیشه علامه طباطبایی(سال تحصیلی 90-89)  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در روز 08/10/1389راس ساعت 8 صبح در واحد دبیرستان اندیشه علامه طباطبایی برگزار شد.

 


سوال و پاسخنامه درس مطالعات اجتماعی ترم اول پایه اول دبیرستان اندیشه علامه طباطبایی(سال تحصیلی 89-90) سوال و پاسخنامه درس مطالعات اجتماعی ترم اول پایه اول دبیرستان اندیشه علامه طباطبایی(سال تحصیلی 89-90)  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در روز 12/10/1389راس ساعت 8 صبح در واحد دبیرستان اندیشه علامه طباطبایی برگزار شد.

 


سوال و پاسخنامه درس دین و زندگی ترم اول پایه اول دبیرستان اندیشه علامه طباطبایی(سال تحصیلی 89-90) سوال و پاسخنامه درس دین و زندگی ترم اول پایه اول دبیرستان اندیشه علامه طباطبایی(سال تحصیلی 89-90)  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در روز 08/10/1389راس ساعت 8 صبح در واحد دبیرستان اندیشه علامه طباطبایی برگزار شد.

 


سوال و پاسخنامه درس عربی ترم اول پایه اول دبیرستان اندیشه علامه طباطبایی(سال تحصیلی 89-90) سوال و پاسخنامه درس عربی ترم اول پایه اول دبیرستان اندیشه علامه طباطبایی(سال تحصیلی 89-90)  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در روز 13/10/1389راس ساعت 8 صبح در واحداندیشه علامه طباطبایی برگزار شد.

 


سؤال و پاسخنامه درس ادبیات فارسی پایه اول واحد ملاصدرا نیمسال اول 90 - 89 سؤال و پاسخنامه درس ادبیات فارسی پایه اول واحد ملاصدرا نیمسال اول 90 - 89   (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون روز پنج شنبه 89/10/23 رأس ساعت 8 صبح در واحد ملاصدرا برگزار گردید .

 


سوال و پاسخنامه درس ادبیات فارسی 1 ترم اول سال اول دبیرستان واحد اندیشه علامه طباطبایی(سال تحصیلی 90-89) سوال و پاسخنامه درس ادبیات فارسی 1 ترم اول سال اول دبیرستان واحد اندیشه علامه طباطبایی(سال تحصیلی 90-89)  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در روز بیست و سوم دی ماه درمدرسه اندیشه علامه طباطبایی برگزار گردید.

 


سوال و پاسخنامه درس زبان فارسی ترم اول سال اول دبیرستان واحد اندیشه علامه طباطبایی(سال تحصیلی 90-89) سوال و پاسخنامه درس زبان فارسی ترم اول سال اول دبیرستان واحد اندیشه علامه طباطبایی(سال تحصیلی 90-89)  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در روز 20/10/1389راس ساعت 8 صبح در واحد دبیرستان اندیشه علامه طباطبایی برگزار شد.

 سال نو مبارک سال نو مبارک  (آرشیو) (مطلب اصلی)

فرارسیدن سال 1390 را به همه ایرانیان، به خصوص به دانش آموزان عزیز، اولیای گرامی و همکاران ارجمندمان در مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی تبریک عرض می کنیم.

 


دفترچه سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون جامع شماره 3 مقطع راهنمایی(اسفند ماه سال تحصیلی 90-89) دفترچه سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون جامع شماره 3 مقطع راهنمایی(اسفند ماه سال تحصیلی 90-89)   (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون راس ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 21 اسفند ماه سال 89 در تمامی واحد های آموزشی به صورت هماهنگ برگزار شد.

برای دریافت فایل روی فایل های ضمیمه کلیک سمت راست کرده و گزینه Save Target As را انتخاب کنید.

 تاريخ : جمعه چهارم آذر 1390 | 11:30 | نویسنده : مهدی بوجاری

سوال و پاسخنامه درس آمادگی دفاعی نیمسال اول پایه دوم واحد دکتر فاطمی (سال تحصیلی 90 - 89 ) سوال و پاسخنامه درس آمادگی دفاعی نیمسال اول پایه دوم واحد دکتر فاطمی (سال تحصیلی 90 - 89 )  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در تاریخ 89/10/19 ساعت 8 صبح در مدرسه علامه طباطبایی واحد دکتر فاطمی برگزار شد.

 


سوال و پاسخنامه درس ادبیات فارسی 2 نیمسال اول پایه دوم واحد دکتر فاطمی (سال تحصیلی 90 - 89 ) سوال و پاسخنامه درس ادبیات فارسی 2 نیمسال اول پایه دوم واحد دکتر فاطمی (سال تحصیلی 90 - 89 )  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در تاریخ 89/10/8 ساعت 8 صبح در مدرسه علامه طباطبایی واحد دکتر فاطمی برگزار شد.

 


سوال و پاسخنامه درس مطالعات اجتماعی نیمسال اول پایه اول واحد دکتر فاطمی (سال تحصیلی 90 - 89 ) سوال و پاسخنامه درس مطالعات اجتماعی نیمسال اول پایه اول واحد دکتر فاطمی (سال تحصیلی 90 - 89 )  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در تاریخ 89/10/12 ساعت 8 صبح در مدرسه علامه طباطبایی واحد دکتر فاطمی برگزار شد.

 


سوال و پاسخنامه درس فیزیک 1 نیمسال اول پایه اول واحد دکتر فاطمی (سال تحصیلی 90 - 89 ) سوال و پاسخنامه درس فیزیک 1 نیمسال اول پایه اول واحد دکتر فاطمی (سال تحصیلی 90 - 89 )  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در تاریخ 89/10/18 ساعت 8 صبح در مدرسه علامه طباطبایی واحد دکتر فاطمی برگزار شد.

 


سوال و پاسخنامه درس علوم زیست و بهداشت نیمسال اول پایه اول واحد دکتر فاطمی (سال تحصیلی 90 - 89 ) سوال و پاسخنامه درس علوم زیست و بهداشت نیمسال اول پایه اول واحد دکتر فاطمی (سال تحصیلی 90 - 89 )  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در تاریخ 89/10/21 ساعت 8 صبح در مدرسه علامه طباطبایی واحد دکتر فاطمی برگزار شد.

 


سوال و پاسخنامه درس عربی 1 نیمسال اول پایه اول واحد دکتر فاطمی (سال تحصیلی 90 - 89 ) سوال و پاسخنامه درس عربی 1 نیمسال اول پایه اول واحد دکتر فاطمی (سال تحصیلی 90 - 89 )  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در تاریخ 89/10/13 ساعت 8 صبح در مدرسه علامه طباطبایی واحد دکتر فاطمی برگزار شد.

 


سوال و پاسخنامه درس هندسه پایه دوم نیمسال اول واحد جام جم ( سال تحصیلی 90-1389) سوال و پاسخنامه درس هندسه پایه دوم نیمسال اول واحد جام جم ( سال تحصیلی 90-1389)  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در تاریخ 22/10/89 در واحد جام جم برگزار گردید

 


سوال و پاسخنامه عربی 2 نیمسال اول پایه دوم واحد جام جم (سال تحصیلی 90-1389) سوال و پاسخنامه عربی 2 نیمسال اول پایه دوم واحد جام جم (سال تحصیلی 90-1389)  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در تاریخ 13/10/89 در واحد جام جم برگزار گردید

 


سوال و پاسخنامه درس ریاضی 2 پایه دوم نیمسال اول واحد جام جم (سال تحصیلی 90-1389) سوال و پاسخنامه درس ریاضی 2 پایه دوم نیمسال اول واحد جام جم (سال تحصیلی 90-1389)  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در تاریخ 15/10/89 در واحد جام جم برگزار گردید

 


سوال و پاسخنامه در زبان فارسی 3 پایه سوم نیمسال اول واحد جام جم (سال تحصیلی 90-1389) سوال و پاسخنامه در زبان فارسی 3 پایه سوم نیمسال اول واحد جام جم (سال تحصیلی 90-1389)  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در تاریخ 23/10/89 در واحد جام جم برگزار گردید.

 


سوال و پاسخنامه درس آمار و مدلسازی پایه دوم نیمسال اول واحد جام جم (سال تحصیلی 90-1389) سوال و پاسخنامه درس آمار و مدلسازی پایه دوم نیمسال اول واحد جام جم (سال تحصیلی 90-1389)  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در تاریخ 16/10/89 در واحد جام جم برگزار گردید

 


سوال و پاسخنامه درس آمادگی دفاعی نیمسال اول واحد جام جم (سال تحصیلی 90-1389) سوال و پاسخنامه درس آمادگی دفاعی نیمسال اول واحد جام جم (سال تحصیلی 90-1389)  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در تاریخ 12/10/89 در واحد جام جم برگزار گردید

 


سوال و پاسخنامه درس ادبیات فارسی 2 نیمسال اول واحد جام جم (سال تحصیلی 90-1389) سوال و پاسخنامه درس ادبیات فارسی 2 نیمسال اول واحد جام جم (سال تحصیلی 90-1389)  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در تاریخ 8/10/89 در واحد جام جم برگزار گردید

 


سوال و پاسخنامه درس علوم زیستی پایه اول نیمسال اول واحد جام جم (سال تحصیلی 90-1389) سوال و پاسخنامه درس علوم زیستی پایه اول نیمسال اول واحد جام جم (سال تحصیلی 90-1389)  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در تاریخ 21/10/89 در واحد جام جم برگزار گردید

 


سوال و پاسخنامه درس زبان انگلیسی پایه اول نیمسال اول واحد جام جم (سال تحصیلی 90-1389) سوال و پاسخنامه درس زبان انگلیسی پایه اول نیمسال اول واحد جام جم (سال تحصیلی 90-1389)  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در تاریخ 9/10/89 در واحد جام جم برگزار گردید

 


سوال و پاسخنامه درس شیمی پایه اول نیمسال اول واحد جام جم (سال تحصیلی 90-1389) سوال و پاسخنامه درس شیمی پایه اول نیمسال اول واحد جام جم (سال تحصیلی 90-1389)  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در تاریخ 15/10/89 در واحد جام جم برگزار گردید

 


سوال و پاسخنامه درس دین و زندگی 2 ترم اول سال دوم دبیرستان واحد اندیشه علامه طباطبایی(سال تحصیلی 90-89) سوال و پاسخنامه درس دین و زندگی 2 ترم اول سال دوم دبیرستان واحد اندیشه علامه طباطبایی(سال تحصیلی 90-89)  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در روز 20/10/1389 در واحد دبیرستان اندیشه علامه طباطبایی برگزار شد.

 


سوال و پاسخنامه درس عربی ترم اول سال دوم دبیرستان واحد اندیشه علامه طباطبایی(سال تحصیلی 90-89) سوال و پاسخنامه درس عربی ترم اول سال دوم دبیرستان واحد اندیشه علامه طباطبایی(سال تحصیلی 90-89)  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در روز 13/10/1389 در واحد دبیرستان اندیشه علامه طباطبایی برگزار شد.

 


سوال و پاسخنامه درس آمار و مدل سازی ترم اول سال دوم دبیرستان واحد اندیشه علامه طباطبایی(سال تحصیلی 90-89) سوال و پاسخنامه درس آمار و مدل سازی ترم اول سال دوم دبیرستان واحد اندیشه علامه طباطبایی(سال تحصیلی 90-89)  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در روز 13 /10/1389 در واحد دبیرستان اندیشه علامه طباطبایی برگزار شد.

 


سوال و پاسخنامه درس ادبیات فارسی 1 نیمسال اول پایه اول واحد دکتر فاطمی (سال تحصیلی 90 - 89 ) سوال و پاسخنامه درس ادبیات فارسی 1 نیمسال اول پایه اول واحد دکتر فاطمی (سال تحصیلی 90 - 89 )  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در تاریخ 89/10/23 ساعت 8 صبح در مدرسه علامه طباطبایی واحد دکتر فاطمی برگزار شد.

 


سوال و پاسخنامه درس دین و زندگی 1 نیمسال اول پایه اول واحد دکتر فاطمی (سال تحصیلی 90 - 89 ) سوال و پاسخنامه درس دین و زندگی 1 نیمسال اول پایه اول واحد دکتر فاطمی (سال تحصیلی 90 - 89 )  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در تاریخ 89/10/8 ساعت 8 صبح در مدرسه علامه طباطبایی واحد دکتر فاطمی برگزار شد.تاريخ : جمعه چهارم آذر 1390 | 11:29 | نویسنده : مهدی بوجاری
سوال و پاسخنامه درس ادبیات فارسی 3 پایه سوم نیمسال اول واحد جام جم (سال تحصیلی 90-1389) سوال و پاسخنامه درس ادبیات فارسی 3 پایه سوم نیمسال اول واحد جام جم (سال تحصیلی 90-1389)  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در تاریخ 16/10/89 در واحد جام جم برگزار گردید

 


سوال و پاسخنامه درس شیمی 3 نیمسال اول پایه سوم واحد دکتر فاطمی (سال تحصیلی 90 - 89 ) سوال و پاسخنامه درس شیمی 3 نیمسال اول پایه سوم واحد دکتر فاطمی (سال تحصیلی 90 - 89 )  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در تاریخ 89/10/18 ساعت 8 صبح در مدرسه علامه طباطبایی واحد دکتر فاطمی برگزار شد.

 


سوال و پاسخنامه درس فیزیک 3 نیمسال اول پایه سوم واحد دکتر فاطمی (سال تحصیلی 90 - 89 ) سوال و پاسخنامه درس فیزیک 3 نیمسال اول پایه سوم واحد دکتر فاطمی (سال تحصیلی 90 - 89 )  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در تاریخ 89/10/13 ساعت 8 صبح در مدرسه علامه طباطبایی واحد دکتر فاطمی برگزار شد.

 


سوال و پاسخنامه درس مبانی کامپیوتر نیمسال اول پایه سوم واحد دکتر فاطمی (سال تحصیلی 90 - 89 ) سوال و پاسخنامه درس مبانی کامپیوتر نیمسال اول پایه سوم واحد دکتر فاطمی (سال تحصیلی 90 - 89 )  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در تاریخ 89/10/14 ساعت 8 صبح در مدرسه علامه طباطبایی واحد دکتر فاطمی برگزار شد.

 


سوال و پاسخنامه درس جبر و احتمال نیمسال اول پایه سوم واحد دکتر فاطمی (سال تحصیلی 90 - 89 ) سوال و پاسخنامه درس جبر و احتمال نیمسال اول پایه سوم واحد دکتر فاطمی (سال تحصیلی 90 - 89 )  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در تاریخ 89/10/15 ساعت 8 صبح در مدرسه علامه طباطبایی واحد دکتر فاطمی برگزار شد.

 


سوال و پاسخنامه درس هندسه 2 نیمسال اول پایه سوم واحد دکتر فاطمی (سال تحصیلی 90 - 89 ) سوال و پاسخنامه درس هندسه 2 نیمسال اول پایه سوم واحد دکتر فاطمی (سال تحصیلی 90 - 89 )  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در تاریخ 89/10/22 ساعت 8 صبح در مدرسه علامه طباطبایی واحد دکتر فاطمی برگزار شد.

 


سوال و پاسخنامه درس دین و زندگی 3 نیمسال اول پایه سوم واحد دکتر فاطمی (سال تحصیلی 90 - 89 ) سوال و پاسخنامه درس دین و زندگی 3 نیمسال اول پایه سوم واحد دکتر فاطمی (سال تحصیلی 90 - 89 )  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در تاریخ 89/10/8 ساعت 8 صبح در مدرسه علامه طباطبایی واحد دکتر فاطمی برگزار شد.

 


سوال و پاسخنامه درس ادبیات فارسی 3 نیمسال اول پایه سوم واحد دکتر فاطمی (سال تحصیلی 90 - 89 ) سوال و پاسخنامه درس ادبیات فارسی 3 نیمسال اول پایه سوم واحد دکتر فاطمی (سال تحصیلی 90 - 89 )  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در تاریخ 89/10/16 ساعت 8 صبح در مدرسه علامه طباطبایی واحد دکتر فاطمی برگزار شد.

 


سوال و پاسخنامه درس زبان فارسی 2 نیمسال اول پایه دوم واحد دکتر فاطمی (سال تحصیلی 90 - 89 ) سوال و پاسخنامه درس زبان فارسی 2 نیمسال اول پایه دوم واحد دکتر فاطمی (سال تحصیلی 90 - 89 )  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در تاریخ 89/10/23 ساعت 8 صبح در مدرسه علامه طباطبایی واحد دکتر فاطمی برگزار شد.

 


سوال و پاسخنامه درس زبان فارسی 2 پایه دوم نیمسال اول واحد جام جم ( سال تحصیلی 90-1389) سوال و پاسخنامه درس زبان فارسی 2 پایه دوم نیمسال اول واحد جام جم ( سال تحصیلی 90-1389)  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در تاریخ 23/10/89 در واحد جام جم برگزار گردید

 


سوال و پاسخنامه درس زبان انگلیسی 2 نیمسال اول پایه دوم واحد دکتر فاطمی (سال تحصیلی 90 - 89 ) سوال و پاسخنامه درس زبان انگلیسی 2 نیمسال اول پایه دوم واحد دکتر فاطمی (سال تحصیلی 90 - 89 )  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در تاریخ 89/10/9 ساعت 8 صبح در مدرسه علامه طباطبایی واحد دکتر فاطمی برگزار شد.

 


سوال و پاسخنامه درس شیمی 2 نیمسال اول پایه دوم واحد دکتر فاطمی (سال تحصیلی 90 - 89 ) سوال و پاسخنامه درس شیمی 2 نیمسال اول پایه دوم واحد دکتر فاطمی (سال تحصیلی 90 - 89 )  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در تاریخ 89/10/18 ساعت 8 صبح در مدرسه علامه طباطبایی واحد دکتر فاطمی برگزار شد.

 


سوال و پاسخنامه درس زبان انگلیسی 2 پایه دوم نیمسال اول واحد جام جم ( سال تحصیلی 90-1389) سوال و پاسخنامه درس زبان انگلیسی 2 پایه دوم نیمسال اول واحد جام جم ( سال تحصیلی 90-1389)  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در تاریخ 9/10/89 در واحد جام جم برگزار گردید

 


سوال و پاسخنامه درس شیمی 2 پایه دوم نیمسال اول واحد جام جم ( سال تحصیلی 90-1389) سوال و پاسخنامه درس شیمی 2 پایه دوم نیمسال اول واحد جام جم ( سال تحصیلی 90-1389)  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در تاریخ 18/10/89 در واحد جام جم برگزار گردید.

 


سوال و پاسخنامه درس جغرافیا پایه دوم نیمسال اول واحد جام جم ( سال تحصیلی 90-1389) سوال و پاسخنامه درس جغرافیا پایه دوم نیمسال اول واحد جام جم ( سال تحصیلی 90-1389)  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در تاریخ 7/10/89 در واحد جام جم برگزار گردید

 


سوال و پاسخنامه درس ریاضی 2 نیمسال اول پایه دوم واحد دکتر فاطمی (سال تحصیلی 90 - 89 ) سوال و پاسخنامه درس ریاضی 2 نیمسال اول پایه دوم واحد دکتر فاطمی (سال تحصیلی 90 - 89 )  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در تاریخ 89/10/15 ساعت 8 صبح در مدرسه علامه طباطبایی واحد دکتر فاطمی برگزار شد.

 


سوال و پاسخنامه درس جغرافیای عمومی و استان نیمسال اول پایه دوم واحد دکتر فاطمی (سال تحصیلی 90 - 89 ) سوال و پاسخنامه درس جغرافیای عمومی و استان نیمسال اول پایه دوم واحد دکتر فاطمی (سال تحصیلی 90 - 89 )  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در تاریخ 89/10/12 ساعت 8 صبح در مدرسه علامه طباطبایی واحد دکتر فاطمی برگزار شد.

 


سوال و پاسخنامه درس هندسه 1 نیمسال اول پایه دوم واحد دکتر فاطمی (سال تحصیلی 90 - 89 ) سوال و پاسخنامه درس هندسه 1 نیمسال اول پایه دوم واحد دکتر فاطمی (سال تحصیلی 90 - 89 )  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در تاریخ 89/10/22 ساعت 8 صبح در مدرسه علامه طباطبایی واحد دکتر فاطمی برگزار شد.

 


سوال و پاسخنامه درس عربی 2 نیمسال اول پایه دوم واحد دکتر فاطمی (سال تحصیلی 90 - 89 ) سوال و پاسخنامه درس عربی 2 نیمسال اول پایه دوم واحد دکتر فاطمی (سال تحصیلی 90 - 89 )  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در تاریخ 89/10/13 ساعت 8 صبح در مدرسه علامه طباطبایی واحد دکتر فاطمی برگزار شد.

 


سوال و پاسخنامه درس آمار و مدلسازی نیمسال اول پایه دوم واحد دکتر فاطمی (سال تحصیلی 90 - 89 ) سوال و پاسخنامه درس آمار و مدلسازی نیمسال اول پایه دوم واحد دکتر فاطمی (سال تحصیلی 90 - 89 )  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در تاریخ 89/10/16 ساعت 8 صبح در مدرسه علامه طباطبایی واحد دکتر فاطمی برگزار شد.

 


سوال و پاسخنامه درس آمادگی دفاعی نیمسال اول پایه دوم واحد دکتر فاطمی (سال تحصیلی 90 - 89 ) سوال و پاسخنامه درس آمادگی دفاعی نیمسال اول پایه دوم واحد دکتر فاطمی (سال تحصیلی 90 - 89 )  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در تاریخ 89/10/19 ساعت 8 صبح در مدرسه علامه طباطبایی واحد دکتر فاطمی برگزار شد.

 تاريخ : جمعه چهارم آذر 1390 | 11:28 | نویسنده : مهدی بوجاری

سوالات درس نگارش نیم سال اول پایه اول راهنمایی واحد بهپویان سال تحصیلی 90-89  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در تاریخ 24/10/89 ساعت 8 صبح در مدرسه راهنمایی بهپویان علامه طباطبایی برگزار شد.

 


سوالات درس املای فارسی نیم سال اول پایه اول راهنمایی واحد بهپویان سال تحصیلی 90-89  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در تاریخ 14/10/89 ساعت 8 صبح در مدرسه راهنمایی بهپویان علامه طباطبایی برگزار شد.

 


سؤال و پاسخنامه درس زبان انگلیسی پایه اول واحد ملاصدرا نیمسال اول 90 - 89 سؤال و پاسخنامه درس زبان انگلیسی پایه اول واحد ملاصدرا نیمسال اول 90 - 89   (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون روز پنج شنبه 89/10/9 رأس ساعت 8 صبح در واحد ملاصدرا برگزار گردید .

 


سوالات درس اجتماعی نیم سال اول پایه اول راهنمایی واحد بهپویان سال تحصیلی 90-89  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در تاریخ 20/10/89 ساعت 8 صبح در مدرسه راهنمایی بهپویان علامه طباطبایی برگزار شد.

 


سؤال و پاسخنامه درس دین و زندگی پایه اول واحد ملاصدرا نیمسال اول 90 - 89 سؤال و پاسخنامه درس دین و زندگی پایه اول واحد ملاصدرا نیمسال اول 90 - 89   (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون روز چهارشنبه 89/10/8 رأس ساعت 8 صبح در واحدملاصدرا برگزار گردید .

 


سوالات درس دینی نیمسال اول پایه اول راهنمایی واحد بهپویان سال تحصیلی 90-89 سوالات درس دینی نیمسال اول پایه اول راهنمایی واحد بهپویان سال تحصیلی 90-89  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در تاریخ 21/10/89 ساعت 8 صبح در مدرسه راهنمایی بهپویان علامه طباطبایی برگزار شد.

 


سوال و پاسخنامه درس دین و زندگی 3 پایه سوم نیمسال اول واحد جام جم (سال تحصیلی 90-1389) سوال و پاسخنامه درس دین و زندگی 3 پایه سوم نیمسال اول واحد جام جم (سال تحصیلی 90-1389)  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در تاریخ 8/10/89 در واحد جام جم برگزار گردید

 


سوالات درس عربی نیمسال اول پایه اول راهنمایی واحد بهپویان سال تحصیلی 90-89 سوالات درس عربی نیمسال اول پایه اول راهنمایی واحد بهپویان سال تحصیلی 90-89  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در تاریخ 09/10/89 ساعت 8 صبح در مدرسه راهنمایی بهپویان علامه طباطبایی برگزار شد.

 


سوالات درس زبان انگلیسی 1 نیمسال اول پایه اول راهنمایی واحد بهپویان سال تحصیلی 90-89 سوالات درس زبان انگلیسی 1 نیمسال اول پایه اول راهنمایی واحد بهپویان سال تحصیلی 90-89   (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در تاریخ 15/10/89 ساعت 8 صبح در مدرسه راهنمایی بهپویان علامه طباطبایی برگزار شد.

 


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون مستمر اردیبهشت ماه مقطع دبیرستان علامه طباطبایی (سال تحصیلی 90-89) سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون مستمر اردیبهشت ماه مقطع دبیرستان علامه طباطبایی (سال تحصیلی 90-89)  (آرشیو) (مطلب اصلی)

آزمون های مستمر زیر راس ساعت 8 صبح در تمامی واحد های آموزشی مقطع دبیرستان علامه طباطبایی به صورت هماهنگ برگزار گردید.

 


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون مستمر فروردین ماه مقطع دبیرستان علامه طباطبایی (سال تحصیلی 90-89) سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون مستمر فروردین ماه مقطع دبیرستان علامه طباطبایی (سال تحصیلی 90-89)  (آرشیو) (مطلب اصلی)

آزمون های مستمر زیر راس ساعت 8 صبح در تمامی واحد های آموزشی مقطع دبیرستان علامه طباطبایی به صورت هماهنگ برگزار گردید.

 


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون مستمر اسفند ماه مقطع دبیرستان علامه طباطبایی (سال تحصیلی 90-89) سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون مستمر اسفند ماه مقطع دبیرستان علامه طباطبایی (سال تحصیلی 90-89)  (آرشیو) (مطلب اصلی)

آزمون های مستمر زیر راس ساعت 8 صبح در تمامی واحد های آموزشی مقطع دبیرستان علامه طباطبایی به صورت هماهنگ برگزار گردید.

 


سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون مستمر بهمن ماه مقطع دبیرستان علامه طباطبایی سری دوم(سال تحصیلی 90-89) سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون مستمر بهمن ماه مقطع دبیرستان علامه طباطبایی سری دوم(سال تحصیلی 90-89)   (آرشیو) (مطلب اصلی)

آزمون های مستمر زیر راس ساعت 8 صبح در تمامی واحد های آموزشی مقطع دبیرستان علامه طباطبایی به صورت هماهنگ برگزار گردید.

 


سوال و پاسخنامه درس زبان انگلیسی نیمسال اول پایه چهارم واحد دکتر فاطمی (سال تحصیلی 90 - 89 ) سوال و پاسخنامه درس زبان انگلیسی نیمسال اول پایه چهارم واحد دکتر فاطمی (سال تحصیلی 90 - 89 )  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در تاریخ 89/10/20 ساعت 8 صبح در مدرسه علامه طباطبایی واحد دکتر فاطمی برگزار شد.

 


سوال و پاسخنامه درس شیمی نیمسال اول پایه چهارم واحد دکتر فاطمی (سال تحصیلی 90 - 89 ) سوال و پاسخنامه درس شیمی نیمسال اول پایه چهارم واحد دکتر فاطمی (سال تحصیلی 90 - 89 )  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در تاریخ 89/10/18 ساعت 8 صبح در مدرسه علامه طباطبایی واحد دکتر فاطمی برگزار شد.

 


سوال و پاسخنامه درس هندسه تحلیلی نیمسال اول پایه چهارم واحد دکتر فاطمی (سال تحصیلی 90 - 89 ) سوال و پاسخنامه درس هندسه تحلیلی نیمسال اول پایه چهارم واحد دکتر فاطمی (سال تحصیلی 90 - 89 )  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در تاریخ 89/10/23 ساعت 8 صبح در مدرسه علامه طباطبایی واحد دکتر فاطمی برگزار شد.

 


سوال و پاسخنامه درس زبان فارسی 3 نیمسال اول پایه سوم واحد دکتر فاطمی (سال تحصیلی 90 - 89 ) سوال و پاسخنامه درس زبان فارسی 3 نیمسال اول پایه سوم واحد دکتر فاطمی (سال تحصیلی 90 - 89 )  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در تاریخ 89/10/23 ساعت 8 صبح در مدرسه علامه طباطبایی واحد دکتر فاطمی برگزار شد.

 


سوال و پاسخنامه ادبیات فارسی نیمسال اول پایه اول دبیرستان دخترانه بهپویان علامه طباطبایی (سال تحصیلی 90-89) سوال و پاسخنامه ادبیات فارسی نیمسال اول پایه اول دبیرستان دخترانه بهپویان علامه طباطبایی (سال تحصیلی 90-89)  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون روز پنجشنبه مورخ 89/10/23 راس ساعت 8 صبح در واحد بهپویان علامه طباطبایی برگزار شد.

 


سوال و پاسخنامه درس زبان انگلیسی 3 نیمسال اول پایه سوم واحد دکتر فاطمی (سال تحصیلی 90 - 89 ) سوال و پاسخنامه درس زبان انگلیسی 3 نیمسال اول پایه سوم واحد دکتر فاطمی (سال تحصیلی 90 - 89 )  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در تاریخ 89/10/9 ساعت 8 صبح در مدرسه علامه طباطبایی واحد دکتر فاطمی برگزار شد.

 


سوال و پاسخنامه درس تاریخ معاصر نیمسال اول پایه سوم واحد دکتر فاطمی (سال تحصیلی 90 - 89 ) سوال و پاسخنامه درس تاریخ معاصر نیمسال اول پایه سوم واحد دکتر فاطمی (سال تحصیلی 90 - 89 )  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در تاریخ 89/10/21 ساعت 8 صبح در مدرسه علامه طباطبایی واحد دکتر فاطمی برگزار شد.

 


سوال و پاسخنامه درس ادبیات فارسی 3 پایه سوم نیمسال اول واحد جام جم (سال تحصیلی 90-1389) سوال و پاسخنامه درس ادبیات فارسی 3 پایه سوم نیمسال اول واحد جام جم (سال تحصیلی 90-1389)  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در تاریخ 16/10/89 در واحد جام جم برگزار گردیدتاريخ : جمعه چهارم آذر 1390 | 11:27 | نویسنده : مهدی بوجاری
سوال و پاسخنامه درس زبان انگلیسی 3 پایه سوم نیمسال اول واحد جام جم ( سال تحصیلی 90-1389) سوال و پاسخنامه درس زبان انگلیسی 3 پایه سوم نیمسال اول واحد جام جم ( سال تحصیلی 90-1389)  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در تاریخ 9/10/89 ساعت 8 صبح در واحد جام جم برگزار گردید

 


سوال و پاسخنامه درس تاریخ معاصر ایران پایه سوم نیمسال اول واحد جام جم ( سال تحصیلی 90-1389) سوال و پاسخنامه درس تاریخ معاصر ایران پایه سوم نیمسال اول واحد جام جم ( سال تحصیلی 90-1389)  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در تاریخ 7/10/89 ساعت 8 صبح در واحد جام جم برگزار گردید

 


سوال و پاسخنامه درس شیمی 3 پایه سوم نیمسال اول واحد جام جم ( سال تحصیلی 90-1389) سوال و پاسخنامه درس شیمی 3 پایه سوم نیمسال اول واحد جام جم ( سال تحصیلی 90-1389)  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در تاریخ 18/10/89 در ساعت 8 صبح در واحد جام جم برگزار گردید

 


سؤال و پاسخنامه درس ادبیات فارسی پایه دوم واحد ملاصدرا نیمسال اول 90 - 89 سؤال و پاسخنامه درس ادبیات فارسی پایه دوم واحد ملاصدرا نیمسال اول 90 - 89  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون روز چهارشنبه 89/10/8 رأس ساعت 8 صبح در واحد ملاصدرا برگزار گردید .

 


سوال و پاسخنامه درس مبانی علم رایانه سال سوم نیمسال اول واحد جام جم ( سال تحصیلی 90-1389) سوال و پاسخنامه درس مبانی علم رایانه سال سوم نیمسال اول واحد جام جم ( سال تحصیلی 90-1389)  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در تاریخ 14/10/89 ساعت 8 صبح در واحد جام جم برگزار گردید

 


سوال و پاسخنامه درس جبرواحتمال پایه سوم نیمسال اول واحد جام جم ( سال تحصیلی 90-1389) سوال و پاسخنامه درس جبرواحتمال پایه سوم نیمسال اول واحد جام جم ( سال تحصیلی 90-1389)  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در تاریخ 15/10/89 ساعت 8 صبح در واحد جام جم برگزار گردید

 


سؤال و پاسخنامه درس هندسه پایه اول واحد ملاصدرا نیمسال اول 90 - 89 سؤال و پاسخنامه درس هندسه پایه اول واحد ملاصدرا نیمسال اول 90 - 89  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون روز چهارشنبه 89/10/22 رأس ساعت 8 صبح در واحد ملاصدرا برگزار گردید .

 


سؤال و پاسخنامه درس مطالعات اجتماعی پایه اول واحد ملاصدرا نیمسال اول 90 - 89 سؤال و پاسخنامه درس مطالعات اجتماعی پایه اول واحد ملاصدرا نیمسال اول 90 - 89   (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون روز سه شنبه 89/10/7 رأس ساعت 8 صبح در واحد ملاصدرا برگزار گردید .

 


سوالات درس ریاضیات و رسم نیمسال اول پایه اول راهنمایی واحد بهپویان سال تحصیلی 90-89 سوالات درس ریاضیات و رسم نیمسال اول پایه اول راهنمایی واحد بهپویان سال تحصیلی 90-89  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در تاریخ 18/10/89 ساعت 8 صبح در مدرسه راهنمایی بهپویان علامه طباطبایی برگزار شد.

 


سؤال و پاسخنامه درس فیزیک پایه اول واحد ملاصدرا نیمسال اول 90 -89 سؤال و پاسخنامه درس فیزیک پایه اول واحد ملاصدرا نیمسال اول 90 -89  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون روز شنبه 89/10/18 ساعت 8 صبح در واحد ملاصدرا برگزار گردید .

 


سوالات درس علوم نیم سال اول پایه اول راهنمایی واحد بهپویان سال تحصیلی 90-89  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در تاریخ 18/10/89 ساعت 8 صبح در مدرسه راهنمایی بهپویان علامه طباطبایی برگزار شد.

 


سؤال و پاسخنامه درس علوم زیستی پایه اول واحد ملاصدرا نیمسال اول 90 -89 سؤال و پاسخنامه درس علوم زیستی پایه اول واحد ملاصدرا نیمسال اول 90 -89   (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون روز سه شنبه 89/10/21 رأس ساعت 8 صبح در واحد ملاصدرا برگزار گردید .

 


سوال و پاسخنامه درس شیمی نیمسال اول پایه چهارم واحد جام جم ( سال تحصیلی 90-1389) سوال و پاسخنامه درس شیمی نیمسال اول پایه چهارم واحد جام جم ( سال تحصیلی 90-1389)  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در تاریخ 18/10/89 ساعت 8 صبح در واحد جام جم برگزار گردید

 


سوال و پاسخنامه درس هندسه 2 پایه سوم نیمسال اول واحد جام جم (سال تحصیلی 90-1389) سوال و پاسخنامه درس هندسه 2 پایه سوم نیمسال اول واحد جام جم (سال تحصیلی 90-1389)  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در تاریخ 22/10/89 در واحد جام جم برگزار گردید

 


سوال و پاسخنامه درس فیزیک 3 پایه سوم نیمسال اول واحد جام جم ( سال تحصیلی 90-1389) سوال و پاسخنامه درس فیزیک 3 پایه سوم نیمسال اول واحد جام جم ( سال تحصیلی 90-1389)  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در تاریخ 13/10/89 در واحد جام جم برگزار گردید

 


سوالات درس جغرافی نیم سال اول پایه اول راهنمایی واحد بهپویان سال تحصیلی 90-89  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در تاریخ 13/10/89 ساعت 8 صبح در مدرسه راهنمایی بهپویان علامه طباطبایی برگزار شد.

 


سؤال و پاسخنامه درس عربی پایه اول واحد ملاصدرا نیمسال اول 90 - 89 سؤال و پاسخنامه درس عربی پایه اول واحد ملاصدرا نیمسال اول 90 - 89   (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون روز دوشنبه 89/10/13 رأس ساعت 8 صبح در واحد ملاصدرا برگزار گردید.

 


سوالات درس حرفه و فن نیم سال اول پایه اول راهنمایی واحد بهپویان سال تحصیلی 90-89  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در تاریخ 19/10/89 ساعت 8 صبح در مدرسه راهنمایی بهپویان علامه طباطبایی برگزار شد.

 


سوالات درس قرآن نیم سال اول پایه اول راهنمایی واحد بهپویان سال تحصیلی 90-89  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در تاریخ 8/10/89 ساعت 8 صبح در مدرسه راهنمایی بهپویان علامه طباطبایی برگزار شد.

 


سؤال و پاسخنامه درس شیمی پایه اول واحد ملاصدرا نیمسال اول 90 - 89 سؤال و پاسخنامه درس شیمی پایه اول واحد ملاصدرا نیمسال اول 90 - 89  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون روز چهارشنبه 89/10/15رأس ساعت 8 صبح در واحد ملاصدرا برگزار گردید .

 


سوالات درس نگارش نیم سال اول پایه اول راهنمایی واحد بهپویان سال تحصیلی 90-89  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در تاریخ 24/10/89 ساعت 8 صبح در مدرسه راهنمایی بهپویان علامه طباطبایی برگزار شد.

 تاريخ : جمعه چهارم آذر 1390 | 11:27 | نویسنده : مهدی بوجاری

سوال و پاسخنامه درس جغرافیا نیمسال اول پایه دوم دبیرستان دخترانه بهپویان علامه طباطبایی (سال تحصیلی 90-89) سوال و پاسخنامه درس جغرافیا نیمسال اول پایه دوم دبیرستان دخترانه بهپویان علامه طباطبایی (سال تحصیلی 90-89)  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون روز یکشنبه مورخ 89/10/12 راس ساعت 8 صبح در واحد بهپویان علامه طباطبایی برگزار گردید.

 


سوال و پاسخنامه درس آمار و مدلسازی نیمسال اول پایه دوم دبیرستان دخترانه بهپویان علامه طباطبایی (سال تحصیلی 90-89) سوال و پاسخنامه درس آمار و مدلسازی نیمسال اول پایه دوم دبیرستان دخترانه بهپویان علامه طباطبایی (سال تحصیلی 90-89)  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون روز پنجشنبه مورخ 89/10/16 راس ساعت 8 صبح در واحد بهپویان علامه طباطبایی برگزار گردید.

 


سوال و پاسخنامه درس زیست نیمسال اول پایه اول دبیرستان دخترانه بهپویان علامه طباطبایی (سال تحصیلی 90-89) سوال و پاسخنامه درس زیست نیمسال اول پایه اول دبیرستان دخترانه بهپویان علامه طباطبایی (سال تحصیلی 90-89)  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون روز سه شنبه مورخ 89/10/21 راس ساعت 8 صبح در واحد بهپویان علامه طباطبایی برگزار گردید.

 


سوال و پاسخنامه درس زبان فارسی نیمسال اول پایه اول دبیرستان دخترانه بهپویان علامه طباطبایی (سال تحصیلی 90-89) سوال و پاسخنامه درس زبان فارسی نیمسال اول پایه اول دبیرستان دخترانه بهپویان علامه طباطبایی (سال تحصیلی 90-89)  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون روز دوشنبه مورخ 89/10/20 راس ساعت 8 صبح در واحد بهپویان علامه طباطبایی برگزار گردید.

 


سوال و پاسخنامه درس زبان انگلیسی نیمسال اول پایه اول دبیرستان دخترانه بهپویان علامه طباطبایی (سال تحصیلی 90-89) سوال و پاسخنامه درس زبان انگلیسی نیمسال اول پایه اول دبیرستان دخترانه بهپویان علامه طباطبایی (سال تحصیلی 90-89)  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون روز پنجشنبه مورخ 89/10/9 راس ساعت 8 صبح در واحد بهپویان علامه طباطبایی برگزار شد.

 


سوال و پاسخنامه درس ریاضی نیمسال اول پایه اول دبیرستان دخترانه بهپویان علامه طباطبایی (سال تحصیلی 90-89) سوال و پاسخنامه درس ریاضی نیمسال اول پایه اول دبیرستان دخترانه بهپویان علامه طباطبایی (سال تحصیلی 90-89)  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون روز شنبه مورخ 89/10/11 راس ساعت 8 صبح در واحد بهپویان علامه طباطبایی برگزار گردید.

 


سوال و پاسخنامه درس مطالعات نیمسال اول پایه اول دبیرستان دخترانه بهپویان علامه طباطبایی (سال تحصیلی 90-89) سوال و پاسخنامه درس مطالعات نیمسال اول پایه اول دبیرستان دخترانه بهپویان علامه طباطبایی (سال تحصیلی 90-89)  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون روز یکشنبه مورخ 89/10/12 راس ساعت 8 صبح در واحد بهپویان علامه طباطبایی برگزار گردید.

 


سوال و پاسخنامه درس دین و زندگی نیمسال اول پایه اول دبیرستان دخترانه بهپویان علامه طباطبایی (سال تحصیلی 90-89) سوال و پاسخنامه درس دین و زندگی نیمسال اول پایه اول دبیرستان دخترانه بهپویان علامه طباطبایی (سال تحصیلی 90-89)  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون روز چهارشنبه مورخ 89/10/8 راس ساعت 8 صبح در واحد بهپویان علامه طباطبایی برگزار گردید.

 


سوال و پاسخنامه درس عربی نیمسال اول پایه اول دبیرستان دخترانه بهپویان علامه طباطبایی (سال تحصیلی 90-89) سوال و پاسخنامه درس عربی نیمسال اول پایه اول دبیرستان دخترانه بهپویان علامه طباطبایی (سال تحصیلی 90-89)  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون روز دوشنبه مورخ 89/10/13راس ساعت 8 صبح در واحد بهپویان علامه طباطبایی برگزار گردید.

 


سوال و پاسخنامه درس زیست شناسی ترم اول سال اول دبیرستان واحد اندیشه علامه طباطبایی(سال تحصیلی 90-89) سوال و پاسخنامه درس زیست شناسی ترم اول سال اول دبیرستان واحد اندیشه علامه طباطبایی(سال تحصیلی 90-89)   (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در روز 21/10/1389 در واحد دبیرستان اندیشه علامه طباطبایی برگزار شد.

 


سوال و پاسخنامه درس زیست شناسی ترم اول سال دوم دبیرستان واحد اندیشه علامه طباطبایی(سال تحصیلی 90-89) سوال و پاسخنامه درس زیست شناسی ترم اول سال دوم دبیرستان واحد اندیشه علامه طباطبایی(سال تحصیلی 90-89)   (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در روز 05/10/1389 در واحد دبیرستان اندیشه علامه طباطبایی برگزار شد.

 


سوال و پاسخنامه درس زبان فارسی 2 ترم اول سال دوم دبیرستان واحد اندیشه علامه طباطبایی(سال تحصیلی 90-89) سوال و پاسخنامه درس زبان فارسی 2 ترم اول سال دوم دبیرستان واحد اندیشه علامه طباطبایی(سال تحصیلی 90-89)   (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در روز 25/10/1389 در واحد دبیرستان اندیشه علامه طباطبایی برگزار شد.

 


سوال و پاسخنامه درس زبان انگلیسی 2 ترم اول سال دوم دبیرستان واحد اندیشه علامه طباطبایی(سال تحصیلی 90-89) سوال و پاسخنامه درس زبان انگلیسی 2 ترم اول سال دوم دبیرستان واحد اندیشه علامه طباطبایی(سال تحصیلی 90-89)   (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در روز 09/10/1389 در واحد دبیرستان اندیشه علامه طباطبایی برگزار شد.

 


سوال و پاسخنامه درس شیمی 2 ترم اول سال دوم دبیرستان واحد اندیشه علامه طباطبایی(سال تحصیلی 90-89) سوال و پاسخنامه درس شیمی 2 ترم اول سال دوم دبیرستان واحد اندیشه علامه طباطبایی(سال تحصیلی 90-89)   (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در روز 15/10/1389 در واحد دبیرستان اندیشه علامه طباطبایی برگزار شد.

 


سوال و پاسخنامه درس ریاضی 2 ترم اول سال دوم دبیرستان واحد اندیشه علامه طباطبایی(سال تحصیلی 90-89) سوال و پاسخنامه درس ریاضی 2 ترم اول سال دوم دبیرستان واحد اندیشه علامه طباطبایی(سال تحصیلی 90-89)   (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در روز 18/10/1389 در واحد دبیرستان اندیشه علامه طباطبایی برگزار شد.

 


سوال و پاسخنامه درس جغرافی ترم اول سال دوم دبیرستان واحد اندیشه علامه طباطبایی(سال تحصیلی 90-89) سوال و پاسخنامه درس جغرافی ترم اول سال دوم دبیرستان واحد اندیشه علامه طباطبایی(سال تحصیلی 90-89)   (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در روز 12/10/1389 در واحد دبیرستان اندیشه علامه طباطبایی برگزار شد.

 


سوال و پاسخنامه درس هندسه1 ترم اول سال دوم دبیرستان واحد اندیشه علامه طباطبایی(سال تحصیلی 90-89) سوال و پاسخنامه درس هندسه1 ترم اول سال دوم دبیرستان واحد اندیشه علامه طباطبایی(سال تحصیلی 90-89)   (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در روز 22/10/1389 در واحد دبیرستان اندیشه علامه طباطبایی برگزار شد.

 


سوال و پاسخنامه درس فیزیک 2 ترم اول سال دوم دبیرستان واحد اندیشه علامه طباطبایی(سال تحصیلی 90-89) سوال و پاسخنامه درس فیزیک 2 ترم اول سال دوم دبیرستان واحد اندیشه علامه طباطبایی(سال تحصیلی 90-89)   (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در روز 11/10/1389 در واحد دبیرستان اندیشه علامه طباطبایی برگزار شد.

 


سؤال و پاسخنامه درس آمادگی دفاعی پایه دوم واحد ملاصدرا نیمسال اول 90 - 89 سؤال و پاسخنامه درس آمادگی دفاعی پایه دوم واحد ملاصدرا نیمسال اول 90 - 89   (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آرمون روز یکشنبه 89/10/12 رأس ساعت 8 صبح در واحد ملاصدرا برگزار گردید .

 


سوال درس تاریخ نیمسال اول پایه اول راهنمایی واحد بهپویان در سال تحصیلی 90-89  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در تاریخ 16/10/89 ساعت 8 صبح در مدرسه راهنمایی بهپویان علامه طباطبایی برگزار شد.

 


سوال و پاسخنامه درس زبان انگلیسی 3 پایه سوم نیمسال اول واحد جام جم ( سال تحصیلی 90-1389) سوال و پاسخنامه درس زبان انگلیسی 3 پایه سوم نیمسال اول واحد جام جم ( سال تحصیلی 90-1389)  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در تاریخ 9/10/89 ساعت 8 صبح در واحد جام جم برگزار گردید

 تاريخ : جمعه چهارم آذر 1390 | 11:26 | نویسنده : مهدی بوجاری

سؤال و پاسخنامه درس هندسه پایه دوم واحد ملاصدرا نیمسال اول 90 - 89 سؤال و پاسخنامه درس هندسه پایه دوم واحد ملاصدرا نیمسال اول 90 - 89  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون روز چهارشنبه 89/10/22 رأس ساعت 8 صبح در واحد ملاصدرا برگزار گردید .

 


سؤال و پاسخنامه درس عربی پایه دوم واحد ملاصدرا نیمسال اول 90 - 89 سؤال و پاسخنامه درس عربی پایه دوم واحد ملاصدرا نیمسال اول 90 - 89  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون روز دوشنبه 89/10/13 رأس ساعت 8 صبح در واحد ملاصدرا برگزار گردید .

 


سؤال و پاسخنامه درس شیمی پایه دوم واحد ملاصدرا نیمسال اول 90 - 89 سؤال و پاسخنامه درس شیمی پایه دوم واحد ملاصدرا نیمسال اول 90 - 89  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون روز شنبه 89/10/18 رأس ساعت 8 صبح در واحد ملاصدرا برگزار گردید .

 


سؤال و پاسخنامه درس زبان فارسی پایه دوم واحد ملاصدرا نیمسال اول 90 - 89 سؤال و پاسخنامه درس زبان فارسی پایه دوم واحد ملاصدرا نیمسال اول 90 - 89  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون روز پنج شنبه 89/10/23 رأس ساعت 8 صبح در واحد ملاصدرا برگزار گردید .

 


سؤال و پاسخنامه درس زبان انگلیسی پایه دوم واحد ملاصدرا نیمسال اول 90 - 89 سؤال و پاسخنامه درس زبان انگلیسی پایه دوم واحد ملاصدرا نیمسال اول 90 - 89   (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون روز پنج شنبه 89/10/9 رأس ساعت 8 صبح در واحد ملاصدرا برگزار گردید .

 


سؤال و پاسخنامه درس ریاضیات پایه دوم واحد ملاصدرا نیمسال اول 90 - 89 سؤال و پاسخنامه درس ریاضیات پایه دوم واحد ملاصدرا نیمسال اول 90 - 89  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون روز چهارشنبه 89/1015 رأس ساعت 8 صبح در واحد ملاصدرا برگزار گردید .

 


سؤال و پاسخنامه درس جغرافیا پایه دوم واحد ملاصدرا نیمسال اول 90 - 89 سؤال و پاسخنامه درس جغرافیا پایه دوم واحد ملاصدرا نیمسال اول 90 - 89   (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون روز سه شنبه 89/10/7 رأس ساعت 8 صبح در واحد ملاصدرا برگزار گردید.

 


سؤال و پاسخنامه درس آمار و مدلسازی پایه دوم واحد ملاصدرا نیمسال اول 90 - 89 سؤال و پاسخنامه درس آمار و مدلسازی پایه دوم واحد ملاصدرا نیمسال اول 90 - 89   (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون روز پنج شنبه 89/10/16 رأس ساعت 8 صبح در واحد ملاصدرا برگزار گردید .

 


سوال و پاسخنامه درس حسابان نیمسال اول پایه سوم دبیرستان دخترانه بهپویان علامه طباطبایی (سال تحصیلی 90-89) سوال و پاسخنامه درس حسابان نیمسال اول پایه سوم دبیرستان دخترانه بهپویان علامه طباطبایی (سال تحصیلی 90-89)  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون روز شنبه مورخ 89/10/11 راس ساعت 8 صبح در واحد بهپویان علامه طباطبایی برگزار گردید.

 


سوال و پاسخنامه درس جبرواحتمال نیمسال اول پایه سوم دبیرستان دخترانه بهپویان علامه طباطبایی (سال تحصیلی 90-89) سوال و پاسخنامه درس جبرواحتمال نیمسال اول پایه سوم دبیرستان دخترانه بهپویان علامه طباطبایی (سال تحصیلی 90-89)  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون روز چهارشنبه مورخ 89/10/15 راس ساعت 8 صبح در واحد بهپویان علامه طباطبایی برگزار گردید.

 


سوال و پاسخنامه درس تاریخ نیمسال اول پایه سوم دبیرستان دخترانه بهپویان علامه طباطبایی (سال تحصیلی 90-89) سوال و پاسخنامه درس تاریخ نیمسال اول پایه سوم دبیرستان دخترانه بهپویان علامه طباطبایی (سال تحصیلی 90-89)  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون روز یکشنبه مورخ 89/10/19 راس ساعت 8 صبح در واحد بهپویان علامه طباطبایی برگزار گردید.

 


سوال و پاسخنامه درس ادبیات فارسی نیمسال اول پایه سوم دبیرستان دخترانه بهپویان علامه طباطبایی (سال تحصیلی 90-89) سوال و پاسخنامه درس ادبیات فارسی نیمسال اول پایه سوم دبیرستان دخترانه بهپویان علامه طباطبایی (سال تحصیلی 90-89)  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون روز پنجشنبه مورخ 89/10/16 راس ساعت 8 صبح در واحد بهپویان علامه طباطبایی برگزار گردید.

 


سوال و پاسخنامه درس آمار و مدلسازی نیمسال اول پایه سوم دبیرستان دخترانه بهپویان علامه طباطبایی (سال تحصیلی 90-89) سوال و پاسخنامه درس آمار و مدلسازی نیمسال اول پایه سوم دبیرستان دخترانه بهپویان علامه طباطبایی (سال تحصیلی 90-89)  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون روز سه شنبه مورخ 89/10/21 راس ساعت 8 صبح در واحد بهپویان علامه طباطبایی برگزار گردید.

 


سوال و پاسخنامه درس هندسه نیمسال اول پایه دوم دبیرستان دخترانه بهپویان علامه طباطبایی (سال تحصیلی 90-89) سوال و پاسخنامه درس هندسه نیمسال اول پایه دوم دبیرستان دخترانه بهپویان علامه طباطبایی (سال تحصیلی 90-89)  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون روز چهارشنبه مورخ 89/10/22 راس ساعت 8 صبح در واحد بهپویان علامه طباطبایی برگزار گردید.

 


سوال و پاسخنامه درس فیزیک نیمسال اول پایه دوم دبیرستان دخترانه بهپویان علامه طباطبایی (سال تحصیلی 90-89) سوال و پاسخنامه درس فیزیک نیمسال اول پایه دوم دبیرستان دخترانه بهپویان علامه طباطبایی (سال تحصیلی 90-89)  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون روز شنبه مورخ 89/10/11 راس ساعت 8 صبح در واحد بهپویان علامه طباطبایی برگزار گردید.

 


سوال و پاسخنامه درس عربی نیمسال اول پایه دوم دبیرستان دخترانه بهپویان علامه طباطبایی (سال تحصیلی 90-89) سوال و پاسخنامه درس عربی نیمسال اول پایه دوم دبیرستان دخترانه بهپویان علامه طباطبایی (سال تحصیلی 90-89)  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون روز دوشنبه مورخ 89/10/13راس ساعت 8 صبح در واحد بهپویان علامه طباطبایی برگزار گردید.

 


سوال و پاسخنامه درس شیمی نیمسال اول پایه دوم دبیرستان دخترانه بهپویان علامه طباطبایی (سال تحصیلی 90-89) سوال و پاسخنامه درس شیمی نیمسال اول پایه دوم دبیرستان دخترانه بهپویان علامه طباطبایی (سال تحصیلی 90-89)  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون روز شنبه مورخ 89/10/18 راس ساعت 8 صبح در واحد بهپویان علامه طباطبایی برگزار گردید.

 


سوال و پاسخنامه درس زبان فارسی نیمسال اول پایه دوم دبیرستان دخترانه بهپویان علامه طباطبایی (سال تحصیلی 90-89) سوال و پاسخنامه درس زبان فارسی نیمسال اول پایه دوم دبیرستان دخترانه بهپویان علامه طباطبایی (سال تحصیلی 90-89)  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون روز پنجشنبه مورخ 89/10/23 راس ساعت 8 صبح در واحد بهپویان علامه طباطبایی برگزار گردید.

 


سوال و پاسخنامه درس دین و زندگی نیمسال اول پایه دوم دبیرستان دخترانه بهپویان علامه طباطبایی (سال تحصیلی 90-89) سوال و پاسخنامه درس دین و زندگی نیمسال اول پایه دوم دبیرستان دخترانه بهپویان علامه طباطبایی (سال تحصیلی 90-89)  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون روز دوشنبه مورخ 89/10/20 راس ساعت 8 صبح در واحد بهپویان علامه طباطبایی برگزار گردید.

 


سوال و پاسخنامه درس ادبیات فارسی نیمسال اول پایه دوم دبیرستان دخترانه بهپویان علامه طباطبایی (سال تحصیلی 90-89) سوال و پاسخنامه درس ادبیات فارسی نیمسال اول پایه دوم دبیرستان دخترانه بهپویان علامه طباطبایی (سال تحصیلی 90-89)  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون روز چهارشنبه مورخ 89/10/8 راس ساعت 8 صبح در واحد بهپویان علامه طباطبایی برگزار گردید.

 


سوال و پاسخنامه درس جغرافیا نیمسال اول پایه دوم دبیرستان دخترانه بهپویان علامه طباطبایی (سال تحصیلی 90-89) سوال و پاسخنامه درس جغرافیا نیمسال اول پایه دوم دبیرستان دخترانه بهپویان علامه طباطبایی (سال تحصیلی 90-89)  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون روز یکشنبه مورخ 89/10/12 راس ساعت 8 صبح در واحد بهپویان علامه طباطبایی برگزار گردید.تاريخ : جمعه چهارم آذر 1390 | 11:24 | نویسنده : مهدی بوجاری

سوال و پاسخنامه درس هندسه تحلیلی نیمسال اول پایه چهارم دبیرستان دخترانه بهپویان علامه طباطبایی (سال تحصیلی 90-89) سوال و پاسخنامه درس هندسه تحلیلی نیمسال اول پایه چهارم دبیرستان دخترانه بهپویان علامه طباطبایی (سال تحصیلی 90-89)  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون روز پنجشنبه مورخ 89/10/23 راس ساعت 8 صبح در واحد بهپویان علامه طباطبایی برگزار گردید.

 


سوال و پاسخنامه درس زمین شناسی نیمسال اول پایه چهارم دبیرستان دخترانه بهپویان علامه طباطبایی (سال تحصیلی 90-89) سوال و پاسخنامه درس زمین شناسی نیمسال اول پایه چهارم دبیرستان دخترانه بهپویان علامه طباطبایی (سال تحصیلی 90-89)  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون روز پنجشنبه مورخ 89/10/23 راس ساعت 8 صبح در واحد بهپویان علامه طباطبایی برگزار گردید.

 


سوال و پاسخنامه درس زبان انگلیسی نیمسال اول پایه چهارم دبیرستان دخترانه بهپویان علامه طباطبایی (سال تحصیلی 90-89) سوال و پاسخنامه درس زبان انگلیسی نیمسال اول پایه چهارم دبیرستان دخترانه بهپویان علامه طباطبایی (سال تحصیلی 90-89)  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون روز دوشنبه مورخ 89/10/20 راس ساعت 8 صبح در واحد بهپویان علامه طباطبایی برگزار گردید.

 


سؤال و پاسخنامه درس هندسه پایه سوم واحد ملاصدرا نیمسال اول 90 - 89 سؤال و پاسخنامه درس هندسه پایه سوم واحد ملاصدرا نیمسال اول 90 - 89  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون روز چهارشنبه 89/10/22 رأس ساعت 8 صبح در واحد ملاصدرا برگزار گردید.

 


سؤال درس مبانی علم رایانه پایه سوم واحد ملاصدرا نیمسال اول 90 - 89 سؤال درس مبانی علم رایانه پایه سوم واحد ملاصدرا نیمسال اول 90 - 89  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون روز سه شنبه 89/10/14 رأس ساعت 8 صبح در واحد ملاصدرا برگزار گردید.

 


سؤال درس فیزیک پایه سوم واحد ملاصدرا نیمسال اول 90 - 89 سؤال درس فیزیک پایه سوم واحد ملاصدرا نیمسال اول 90 - 89  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون روز دوشنبه 89/10/13 رأس ساعت 8 صبح در واحد ملاصدرا برگزار گردید.

 


سؤال درس زبان فارسی پایه سوم واحد ملاصدرا نیمسال اول 90 - 89 سؤال درس زبان فارسی پایه سوم واحد ملاصدرا نیمسال اول 90 - 89  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون روز پنج شنبه 89/10/23 رأس ساعت 8 صبح در واحد ملاصدرا برگزار گردید.

 


سؤال درس زبان انگلیسی پایه سوم واحد ملاصدرا نیمسال اول 90 - 89 سؤال درس زبان انگلیسی پایه سوم واحد ملاصدرا نیمسال اول 90 - 89  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون روز پنج شنبه 89/10/9 رأس ساعت 8 صبح در واحد ملاصدرا برگزار گردید.

 


سؤال درس دین و زندگی پایه سوم واحد ملاصدرا نیمسال اول 90 - 89 سؤال درس دین و زندگی پایه سوم واحد ملاصدرا نیمسال اول 90 - 89  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون روز چهارشنبه 89/10/8 رأس ساعت 8 صبح در واحد ملاصدرا برگزار گردید.

 


سؤال و پاسخنامه درس جبرواحتمال پایه سوم واحد ملاصدرا نیمسال اول 90 - 89 سؤال و پاسخنامه درس جبرواحتمال پایه سوم واحد ملاصدرا نیمسال اول 90 - 89  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون روز چهارشنبه 89/10/15 رأس ساعت 8 صبح در واحد ملاصدرا برگزار گردید.

 


سؤال درس تاریخ پایه سوم واحد ملاصدرا نیمسال اول 90 - 89 سؤال درس تاریخ پایه سوم واحد ملاصدرا نیمسال اول 90 - 89  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون روز سه شنبه 89/10/7 رأس ساعت 8 صبح در واحد ملاصدرا برگزار گردید.

 


سؤال و پاسخنامه درس ادبیات فارسی پایه سوم واحد ملاصدرا نیمسال اول 90 - 89 سؤال و پاسخنامه درس ادبیات فارسی پایه سوم واحد ملاصدرا نیمسال اول 90 - 89   (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون روز پنج شنبه 89/10/16 رأس ساعت 8 صبح در واحد ملاصدرا برگزار گردید.

 


سوال و پاسخنامه تشریحی درس شیمی پایه اول دبیرستان نیم سال اول واحد کارگر در سال تحصیلی ( 90 - 1389 ) سوال و پاسخنامه تشریحی درس شیمی پایه اول دبیرستان نیم سال اول واحد کارگر در سال تحصیلی ( 90 - 1389 )   (آرشیو) (مطلب اصلی)

این مجموعه سوال دارای پاسخنامه تشریحی می باشد.

 


سوال درس زبان انگلیسی پایه اول دبیرستان واحد کارگرشمالی نیم سال اول 90 - 1389 سوال درس زبان انگلیسی پایه اول دبیرستان واحد کارگرشمالی نیم سال اول 90 - 1389   (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در تاریخ 9 دی ماه 1389 برگزار گردید .

 


سوال و پاسخنامه درس فیزیک نیمسال اول پایه سوم دبیرستان دخترانه بهپویان علامه طباطبایی (سال تحصیلی 90-89) سوال و پاسخنامه درس فیزیک نیمسال اول پایه سوم دبیرستان دخترانه بهپویان علامه طباطبایی (سال تحصیلی 90-89)  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون روز دوشنبه مورخ 89/10/13راس ساعت 8 صبح در واحد بهپویان علامه طباطبایی برگزار گردید.

 


سوال و پاسخنامه درس هندسه نیمسال اول پایه سوم دبیرستان دخترانه بهپویان علامه طباطبایی (سال تحصیلی 90-89) سوال و پاسخنامه درس هندسه نیمسال اول پایه سوم دبیرستان دخترانه بهپویان علامه طباطبایی (سال تحصیلی 90-89)  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون روز چهارشنبه مورخ 89/10/22 راس ساعت 8 صبح در واحد بهپویان علامه طباطبایی برگزار گردید.

 


سوال و پاسخنامه درس عربی نیمسال اول پایه سوم دبیرستان دخترانه بهپویان علامه طباطبایی (سال تحصیلی 90-89) سوال و پاسخنامه درس عربی نیمسال اول پایه سوم دبیرستان دخترانه بهپویان علامه طباطبایی (سال تحصیلی 90-89)  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون روز دوشنبه مورخ 89/10/20 راس ساعت 8 صبح در واحد بهپویان علامه طباطبایی برگزار گردید.

 


سوال و پاسخنامه درس زیست نیمسال اول پایه سوم دبیرستان دخترانه بهپویان علامه طباطبایی (سال تحصیلی 90-89) سوال و پاسخنامه درس زیست نیمسال اول پایه سوم دبیرستان دخترانه بهپویان علامه طباطبایی (سال تحصیلی 90-89)  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون روز چهارشنبه مورخ 89/10/15 راس ساعت 8 صبح در واحد بهپویان علامه طباطبایی برگزار گردید.

 


سوال و پاسخنامه درس زبان انگلیسی نیمسال اول پایه سوم دبیرستان دخترانه بهپویان علامه طباطبایی (سال تحصیلی 90-89) سوال و پاسخنامه درس زبان انگلیسی نیمسال اول پایه سوم دبیرستان دخترانه بهپویان علامه طباطبایی (سال تحصیلی 90-89)  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون روز پنجشنبه مورخ 89/10/9 راس ساعت 8 صبح در واحد بهپویان علامه طباطبایی برگزار گردید.

 


سوال و پاسخنامه درس ریاضی نیمسال اول پایه سوم دبیرستان دخترانه بهپویان علامه طباطبایی (سال تحصیلی 90-89)  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون روز شنبه مورخ 89/10/11 راس ساعت 8 صبح در واحد بهپویان علامه طباطبایی برگزار گردید.

 


سؤال و پاسخنامه درس هندسه پایه دوم واحد ملاصدرا نیمسال اول 90 - 89 سؤال و پاسخنامه درس هندسه پایه دوم واحد ملاصدرا نیمسال اول 90 - 89  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون روز چهارشنبه 89/10/22 رأس ساعت 8 صبح در واحد ملاصدرا برگزار گردید .

 تاريخ : جمعه چهارم آذر 1390 | 11:23 | نویسنده : مهدی بوجاری

سوالات درس آیین نگارش و انشا نیمسال دوم پایه اول راهنمایی واحد بهپویان سال تحصیلی 90-89  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در تاریخ 4/3/90 ساعت 10 صبح در مدرسه راهنمایی بهپویان علامه طباطبایی برگزار شد.

 


سوال و پاسخنامه تشریحی درس شیمی نیمسال دوم پایه چهارم دبیرستان دخترانه بهپویان علامه طباطبایی (سال تحصیلی 90-89) سوال و پاسخنامه تشریحی درس شیمی نیمسال دوم پایه چهارم دبیرستان دخترانه بهپویان علامه طباطبایی (سال تحصیلی 90-89)  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون روز چهارشنبه مورخ 4/03/90 راس ساعت 8 صبح در واحد بهپویان علامه طباطبایی برگزار گردید.

 


سوال و پاسخنامه درس ریاضیات گسسته نیمسال دوم پایه چهارم واحد دکتر فاطمی (سال تحصیلی 90 - 89 ) سوال و پاسخنامه درس ریاضیات گسسته نیمسال دوم پایه چهارم واحد دکتر فاطمی (سال تحصیلی 90 - 89 )  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در تاریخ 90/3/3 ساعت 8 صبح در مدرسه علامه طباطبایی واحد دکتر فاطمی برگزار شد.

 


سؤال و پاسخنامه درس هندسه پایه اول واحد ملاصدرا نیمسال دوم 90 - 89 سؤال و پاسخنامه درس هندسه پایه اول واحد ملاصدرا نیمسال دوم 90 - 89   (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون روز پنج شنبه 90/2/29 رأس ساعت 8 صبح در واحد ملاصدرا برگزار گردید .

 


سوال درس فیزیک پایه دوم دبیرستان نیم سال دوم واحد کارگر در سال تحصیلی ( 90 - 1389 ) سوال درس فیزیک پایه دوم دبیرستان نیم سال دوم واحد کارگر در سال تحصیلی ( 90 - 1389 )   (آرشیو) (مطلب اصلی)

( این آزمون در تاریخ 1 /3 /1390 برگزار گردید )

 


سوال و پاسخنامه درس ریاضی عمومی نیمسال دوم پایه چهارم دبیرستان دخترانه بهپویان علامه طباطبایی (سال تحصیلی 90-89)  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون روز دوشنبه مورخ 90/03/02 راس ساعت 8 صبح در واحد بهپویان علامه طباطبایی برگزار گردید.

 


سوال درس فیزیک پایه اول دبیرستان نیم سال دوم واحد کارگر در سال تحصیلی ( 90 - 1389 ) سوال درس فیزیک پایه اول دبیرستان نیم سال دوم واحد کارگر در سال تحصیلی ( 90 - 1389 )   (آرشیو) (مطلب اصلی)

( این آزمون در تاریخ 1 /3 /1390 برگزار گردید )

 


سوال و پاسخنامه درس زبان انگلیسی نیمسال دوم پایه چهارم واحد دکتر فاطمی (سال تحصیلی 90 - 89 ) سوال و پاسخنامه درس زبان انگلیسی نیمسال دوم پایه چهارم واحد دکتر فاطمی (سال تحصیلی 90 - 89 )  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در تاریخ 90/3/1 ساعت 8 صبح در مدرسه علامه طباطبایی واحد دکتر فاطمی برگزار شد.

 


سوالات درس ریاضیات و رسم نیمسال دوم پایه اول راهنمایی واحد بهپویان سال تحصیلی 90-89   (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در تاریخ 1/3/90 ساعت 10 صبح در مدرسه راهنمایی بهپویان علامه طباطبایی برگزار شد.

 


سوالات درس جغرافی نیمسال اول پایه اول راهنمایی واحد بهپویان سال تحصیلی 90-89  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در تاریخ 3/3/90 ساعت 10 صبح در مدرسه راهنمایی بهپویان علامه طباطبایی برگزار شد.

 


مجموعه سوالات نیمسال دوم مقطع دبیرستان واحد های مجتمع علامه طباطبایی (خرداد 88 و 89)  (آرشیو) (مطلب اصلی)

 


سوالات و پاسخنامه تشریحی امتحانات نهایی هماهنگ کشوری پایه سوم دبیرستان خرداد 89(سال تحصیلی 89-88)  (آرشیو) (مطلب اصلی)

 


سوالات و پاسخنامه تشریحی دروس پایه چهارم دبیرستان واحد فاطمی نیمسال دوم(سال تحصیلی 89-88)  (آرشیو) (مطلب اصلی)

 


سوالات و پاسخنامه تشریحی دروس پایه سوم دبیرستان واحد فاطمی نیمسال دوم(سال تحصیلی 89-88)  (آرشیو) (مطلب اصلی)

 


سوالات و پاسخنامه تشریحی دروس پایه دوم دبیرستان واحد فاطمی نیمسال دوم(سال تحصیلی 89-88)  (آرشیو) (مطلب اصلی)

 


سوالات و پاسخنامه تشریحی دروس پایه اول دبیرستان واحد فاطمی نیمسال دوم(سال تحصیلی 89-88)  (آرشیو) (مطلب اصلی)

 


سوال و پاسخنامه درس زبان انگلیسی نیمسال دوم پایه چهارم دبیرستان دخترانه بهپویان علامه طباطبایی (سال تحصیلی 90-89) سوال و پاسخنامه درس زبان انگلیسی نیمسال دوم پایه چهارم دبیرستان دخترانه بهپویان علامه طباطبایی (سال تحصیلی 90-89)  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون روز پنجشنبه مورخ 90/2/29 راس ساعت 8 صبح در واحد بهپویان علامه طباطبایی برگزار گردید.

 


سوالات و پاسخنامه تشریحی مقطع دبیرستان واحد ملاصدرا نیمسال دوم(سال تحصیلی 88-87)  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این نمونه سوالات به صورت PDF بر روی سایت قرار گرفته است.برای دریافت این نمونه سوالات بر روی هر کدام از آنها کلیک سمت راست کرده و گزینه Save Target As را انتخاب کنید.

 


سوالات و پاسخنامه تشریحی مقطع دبیرستان واحد جام جم نیمسال دوم(سال تحصیلی 88-87)  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این نمونه سوالات به صورت PDF بر روی سایت قرار گرفته است.برای دریافت این نمونه سوالات بر روی هر کدام از آنها کلیک سمت راست کرده و گزینه Save Target As را انتخاب کنید.

 


سوالات و پاسخنامه تشریحی مقطع دبیرستان واحد فاطمی نیمسال دوم(سال تحصیلی 88-87)  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این نمونه سوالات به صورت PDF بر روی سایت قرار گرفته است.برای دریافت این نمونه سوالات بر روی هر کدام از آنها کلیک سمت راست کرده و گزینه Save Target As را انتخاب کنید.

 


سوال و پاسخنامه درس هندسه تحلیلی نیمسال اول پایه چهارم دبیرستان دخترانه بهپویان علامه طباطبایی (سال تحصیلی 90-89) سوال و پاسخنامه درس هندسه تحلیلی نیمسال اول پایه چهارم دبیرستان دخترانه بهپویان علامه طباطبایی (سال تحصیلی 90-89)  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون روز پنجشنبه مورخ 89/10/23 راس ساعت 8 صبح در واحد بهپویان علامه طباطبایی برگزار گردید.تاريخ : جمعه چهارم آذر 1390 | 11:22 | نویسنده : مهدی بوجاری

سوال درس جغرافیای عمومی و استان پایه دوم دبیرستان نیم سال دوم واحد کارگر در سال تحصیلی (90 - 1389 ) سوال درس جغرافیای عمومی و استان پایه دوم دبیرستان نیم سال دوم واحد کارگر در سال تحصیلی (90 - 1389 )  (آرشیو) (مطلب اصلی)

( این آزمون در تاریخ 12 /3 / 1390 برگزار گردید )

 


سوالات درس تاریخ نیمسال دوم پایه اول راهنمایی واحد بهپویان سال تحصیلی 90-89   (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در تاریخ 16/3/90 ساعت 10 صبح در مدرسه راهنمایی بهپویان علامه طباطبایی برگزار شد.

 


سوالات درس تعلیمات اجتماعی نیمسال دوم پایه اول راهنمایی واحد بهپویان سال تحصیلی 90-89   (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در تاریخ 12/3/90 ساعت 10 صبح در مدرسه راهنمایی بهپویان علامه طباطبایی برگزار شد.

 


سوالات درس زبان انگلیسی نیمسال دوم پایه اول راهنمایی واحد بهپویان سال تحصیلی 90-89   (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در تاریخ 10/3/90 ساعت 10 صبح در مدرسه راهنمایی بهپویان علامه طباطبایی برگزار شد.

 


سوالات درس علوم نیمسال دوم پایه اول راهنمایی واحد بهپویان سال تحصیلی 90-89   (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در تاریخ 7/3/90 ساعت 10 صبح در مدرسه راهنمایی بهپویان علامه طباطبایی برگزار شد.

 


سوال درس شیمی پایه اول دبیرستان نیم سال دوم واحد کارگر در سال تحصیلی (90 - 1389 ) سوال درس شیمی پایه اول دبیرستان نیم سال دوم واحد کارگر در سال تحصیلی (90 - 1389 )  (آرشیو) (مطلب اصلی)

( این آزمون در تاریخ 12 /3 /1390 برگزار گردید )

 


سوال درس عربی پایه دوم دبیرستان واحد کاگر در سال تحصیلی ( 90-1389 ) سوال درس عربی پایه دوم دبیرستان واحد کاگر در سال تحصیلی ( 90-1389 )  (آرشیو) (مطلب اصلی)

( این آزمون در تاریخ 3 /3 /390 برگزار گردید )

 


سوالات درس حرفه و فن نیمسال دوم پایه اول راهنمایی واحد بهپویان سال تحصیلی 90-89   (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در تاریخ 8/3/90 ساعت 10 صبح در مدرسه راهنمایی بهپویان علامه طباطبایی برگزار شد.

 


سوال و پاسخنامه تشریحی درس تاریخ معاصر نیمسال دوم پایه سوم واحد دکتر فاطمی (سال تحصیلی 90 - 89 ) سوال و پاسخنامه تشریحی درس تاریخ معاصر نیمسال دوم پایه سوم واحد دکتر فاطمی (سال تحصیلی 90 - 89 )  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در تاریخ 9/03/90 ساعت 8 صبح در مدرسه علامه طباطبایی واحد دکتر فاطمی برگزار شد.

 


سوال درس آمادگی دفاعی سال دوم دبیرستان نیم سال دوم واحد کارگر در سال تحصیلی ( 90 - 1389 ) سوال درس آمادگی دفاعی سال دوم دبیرستان نیم سال دوم واحد کارگر در سال تحصیلی ( 90 - 1389 )   (آرشیو) (مطلب اصلی)

( این آزمون در تاریخ8 /3 /1390 برگزار گردید )

 


سوال درس زبان فارسی پایه دوم دبیرستان واحد کارگر در نیم سال دوم  90 - 1389 سوال درس زبان فارسی پایه دوم دبیرستان واحد کارگر در نیم سال دوم 90 - 1389   (آرشیو) (مطلب اصلی)

( این آزمون به صورت هماهنمگ و کشوری در تاریخ 7 /3 /1390 برگزار گردید )

 


سوال و پاسخنامه درس آمادگی دفاعی نیمسال دوم پایه دوم دبیرستان دخترانه بهپویان علامه طباطبایی (سال تحصیلی 90-89) سوال و پاسخنامه درس آمادگی دفاعی نیمسال دوم پایه دوم دبیرستان دخترانه بهپویان علامه طباطبایی (سال تحصیلی 90-89)  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون روز یکشنبه مورخ 8/3/90 راس ساعت 8 صبح در واحد بهپویان علامه طباطبایی برگزار گردید.

 


سوال و پاسخنامه درس آمادگی دفاعی نیمسال دوم پایه دوم واحد دکتر فاطمی (سال تحصیلی 90 - 89 ) سوال و پاسخنامه درس آمادگی دفاعی نیمسال دوم پایه دوم واحد دکتر فاطمی (سال تحصیلی 90 - 89 )  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در تاریخ 8/3/90 ساعت 8 صبح در مدرسه علامه طباطبایی واحد دکتر فاطمی برگزار شد.

 


سؤال و پاسخنامه درس آمادگی دفاعی پایه دوم واحد ملاصدرا نیمسال دوم( 90 - 89 ) سؤال و پاسخنامه درس آمادگی دفاعی پایه دوم واحد ملاصدرا نیمسال دوم( 90 - 89 )  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون روز یکشنبه 8/3/90رأس ساعت 8 صبح در واحد ملاصدرا برگزار گردید .

 


سوال و پاسخنامه درس علوم زمین نیمسال دوم پایه چهارم دبیرستان دخترانه بهپویان علامه طباطبایی (سال تحصیلی 90-89) سوال و پاسخنامه درس علوم زمین نیمسال دوم پایه چهارم دبیرستان دخترانه بهپویان علامه طباطبایی (سال تحصیلی 90-89)  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون روز پنجشنبه مورخ 90/03/5 راس ساعت 8 صبح در واحد بهپویان علامه طباطبایی برگزار گردید.

 


سوالات درس املا نیمسال دوم پایه اول راهنمایی واحد بهپویان سال تحصیلی 90-89   (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در تاریخ 5/3/90 ساعت 10 صبح در مدرسه راهنمایی بهپویان علامه طباطبایی برگزار شد.

 


سوال و پاسخنامه تشریحی درس زبان انگلیسی پایه چهارم دبیرستان نیم سال دوم واحد کارگر در سال تحصیلی ( 90 - 1389 ) سوال و پاسخنامه تشریحی درس زبان انگلیسی پایه چهارم دبیرستان نیم سال دوم واحد کارگر در سال تحصیلی ( 90 - 1389 )  (آرشیو) (مطلب اصلی)

( این آزمون در تاریخ 1 /3/ 1390 برگزار گردید )

 


سوال درس زبان فارسی پایه اول دبیرستان نیم سال دوم واحد کارگر در سال تحصیلی ( 90 - 1389 ) سوال درس زبان فارسی پایه اول دبیرستان نیم سال دوم واحد کارگر در سال تحصیلی ( 90 - 1389 )  (آرشیو) (مطلب اصلی)

( این آزمون در تاریخ 7 /3 /1390 برگزار گردید )

 


سوال و پاسخنامه درس شیمی نیمسال دوم پایه چهارم واحد دکتر فاطمی (سال تحصیلی 90 - 89 ) سوال و پاسخنامه درس شیمی نیمسال دوم پایه چهارم واحد دکتر فاطمی (سال تحصیلی 90 - 89 )  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در تاریخ 90/3/5 ساعت 8 صبح در مدرسه علامه طباطبایی واحد دکتر فاطمی برگزار شد.

 


سوال و پاسخ درس ریاضی گسسته پایه چهارم ریاضی نیم سال دوم 90 - 1389 واحد کارگر شمالی سوال و پاسخ درس ریاضی گسسته پایه چهارم ریاضی نیم سال دوم 90 - 1389 واحد کارگر شمالی  (آرشیو) (مطلب اصلی)

سوال و پاسخ درس ریاضی گسسته پایه چهارم ریاضی (واحد کارگرشمالی) نیم سال دوم 90 - 1389 این آزمون در تاریخ 3/3/90 برگزار گردید .

 


سوالات درس آیین نگارش و انشا نیمسال دوم پایه اول راهنمایی واحد بهپویان سال تحصیلی 90-89  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در تاریخ 4/3/90 ساعت 10 صبح در مدرسه راهنمایی بهپویان علامه طباطبایی برگزار شد.تاريخ : جمعه چهارم آذر 1390 | 11:21 | نویسنده : مهدی بوجاری

آزمون جامع شماره 1 سال سوم راهنمایی ( سال تحصیلی91-90 ) آزمون جامع شماره 1 سال سوم راهنمایی ( سال تحصیلی91-90 )  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون به صورت هماهنگ در تاریخ 23/08/90در تمامی واحد های راهنمایی مجتمع علامه طباطبایی برگزار شد. این آزمون دارای پاسخنامه تشریحی می باشد.

 


آزمون جامع شماره 1 سال دوم راهنمایی ( سال تحصیلی91-90 ) آزمون جامع شماره 1 سال دوم راهنمایی ( سال تحصیلی91-90 )  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون به صورت هماهنگ در تاریخ26/08/90در تمامی واحد های راهنمایی مجتمع علامه طباطبایی برگزار شد. این آزمون دارای پاسخنامه تشریحی می باشد.

 


آزمون جامع شماره 1 سال اول راهنمایی ( سال تحصیلی91-90 ) آزمون جامع شماره 1 سال اول راهنمایی ( سال تحصیلی91-90 )  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون به صورت هماهنگ در تاریخ 26/08/90در تمامی واحد های راهنمایی مجتمع علامه طباطبایی برگزار شد. این آزمون دارای پاسخنامه تشریحی می باشد.

 


سوالات و پاسخنامه تشریحی کنکور آزمایشی شماره 3 پایه چهارم مقطع متوسطه(سال تحصیلی 91-90) سوالات و پاسخنامه تشریحی کنکور آزمایشی شماره 3 پایه چهارم مقطع متوسطه(سال تحصیلی 91-90)   (آرشیو) (مطلب اصلی)

آزمون جامع (کنکور آزمایشی) شماره 3 - 6 آبان 1390 - سوالات و پاسخنامه تشریحی به صورت فایل PDF بر روی سایت قرار گرفته است که نحوه بارگیری این فایل های در مطلب برای شما قابل مشاهده است.

 


سوالات و پاسخنامه تشریحی کنکور آزمایشی شماره 2 پایه چهارم مقطع متوسطه(سال تحصیلی 91-90) سوالات و پاسخنامه تشریحی کنکور آزمایشی شماره 2 پایه چهارم مقطع متوسطه(سال تحصیلی 91-90)   (آرشیو) (مطلب اصلی)

آزمون جامع (کنکور آزمایشی) شماره 2 - 18 شهریور 1390 - سوالات و پاسخنامه تشریحی به صورت فایل PDF بر روی سایت قرار گرفته است که نحوه بارگیری این فایل های در مطلب برای شما قابل مشاهده است.

 


سوال و پاسخنامه تشریحی آزمون پایان دوره تابستان سال سوم دبیرستان (تابستان سال 1390) سوال و پاسخنامه تشریحی آزمون پایان دوره تابستان سال سوم دبیرستان (تابستان سال 1390)  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در 2 روز (شنبه مورخ 12/06/1390 - دوشنبه 14/06/1390 )در واحد های مجتمع علامه طباطبایی به صورت هماهنگ و در 7 سر فصل ( حسابان ، شیمی 3 ، زبان وادبیات فارسی) و (فیزیک 3 ، جبر و احتمال ، هندسه 2 ، عربی 3 ) برگزار شد.

 


سوال و پاسخنامه تشریحی آزمون پایان دوره تابستان سال دوم دبیرستان (تابستان سال 1390) سوال و پاسخنامه تشریحی آزمون پایان دوره تابستان سال دوم دبیرستان (تابستان سال 1390)  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در 2 روز (شنبه مورخ 05/06/1390 - دوشنبه 07/06/1390 )در واحد های مجتمع علامه طباطبایی به صورت هماهنگ و در 6 سر فصل ( ریاضی 2 ، شیمی 2 ، زبان و ادبیات فارسی 2 ) و ( فیزیک 2 ، هندسه 1 ، مکالمه زبان 2 ) برگزار شد.

 


سوال و پاسخنامه تشریحی آزمون پایان دوره تابستان سال اول دبیرستان (تابستان سال 1390) سوال و پاسخنامه تشریحی آزمون پایان دوره تابستان سال اول دبیرستان (تابستان سال 1390)  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در روز شنبه مورخ 05/06/1390 در واحد های مجتمع علامه طباطبایی به صورت هماهنگ و در 3 سر فصل ( ریاضی 1 ، فیزیک ، مکالمه زبان 1 ) برگزار شد.

 


سوالات و پاسخنامه تشریحی کنکور آزمایشی شماره 1 پایه چهارم مقطع متوسطه(سال تحصیلی 91-90) سوالات و پاسخنامه تشریحی کنکور آزمایشی شماره 1 پایه چهارم مقطع متوسطه(سال تحصیلی 91-90)  (آرشیو) (مطلب اصلی)

سوالات و پاسخنامه تشریحی به صورت فایل PDF بر روی سایت قرار گرفته است که نحوه بارگیری این فایل های در مطلب برای شما قابل مشاهده است.

 


سوال درس زبان انگلیسی پایه اول دبیرستان نیم سال دوم واحد کارگر در سال تحصیلی ( 90 - 1389 ) سوال درس زبان انگلیسی پایه اول دبیرستان نیم سال دوم واحد کارگر در سال تحصیلی ( 90 - 1389 )   (آرشیو) (مطلب اصلی)

( آزمون در تاریخ 23/3 /1390 برگزار گردید )

 


سوال درس زبان انگلیسی پایه دوم دبیرستان نیم سال دوم واحد کارگر در سال تحصیلی ( 90 - 1389 ) سوال درس زبان انگلیسی پایه دوم دبیرستان نیم سال دوم واحد کارگر در سال تحصیلی ( 90 - 1389 )   (آرشیو) (مطلب اصلی)

( این آزمون در تاریخ 23/3 1390 برگزار گردید )

 


سوال و پاسخنامه درس مبانی کامپیوتر پایه سوم دبیرستان در نیمسال دوم واحد دکتر فاطمی (سال تحصیلی 90 - 89 ) سوال و پاسخنامه درس مبانی کامپیوتر پایه سوم دبیرستان در نیمسال دوم واحد دکتر فاطمی (سال تحصیلی 90 - 89 )  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در تاریخ 25/03/90 ساعت 8 صبح در مدرسه علامه طباطبایی واحد دکتر فاطمی برگزار شد.

 


سوالات درس قرآن نیمسال دوم پایه اول راهنمایی واحد بهپویان سال تحصیلی 90-89  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در تاریخ 23/3/90 ساعت 10 صبح در مدرسه راهنمایی بهپویان علامه طباطبایی برگزار شد.

 


سوالات درس تعلیمات دینی نیمسال دوم پایه اول راهنمایی واحد بهپویان سال تحصیلی 90-89   (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در تاریخ 18/3/90 ساعت 10 صبح در مدرسه راهنمایی بهپویان علامه طباطبایی برگزار شد.

 


سوالات درس عربی نیمسال دوم پایه اول راهنمایی واحد بهپویان سال تحصیلی 90-89  (آرشیو) (مطلب اصلی)

این آزمون در تاریخ 21/3/90 ساعت 10 صبح در مدرسه راهنمایی بهپویان علامه طباطبایی برگزار شد.

 


سوال درس دین و زندگی پایه دوم ریاضی نیم سال دوم واحد کارگر در سال تحصیلی ( 90 - 1389 ) سوال درس دین و زندگی پایه دوم ریاضی نیم سال دوم واحد کارگر در سال تحصیلی ( 90 - 1389 )  (آرشیو) (مطلب اصلی)

( این آزمون در تاریخ 21/3 /1390 برگزار گردید )

 


سوال درس دین و زندگی پایه اول دبیرستان نیم سال دوم واحد کارگر در سال تحصیلی ( 90 - 1389 ) سوال درس دین و زندگی پایه اول دبیرستان نیم سال دوم واحد کارگر در سال تحصیلی ( 90 - 1389 )  (آرشیو) (مطلب اصلی)

( این آزمون در تاریخ 21/3 /1390 برگزار گردید )

 


سوال درس هندسه 1 پایه دوم ریاضی نیم سال دوم واحد کارگر در سال تحصیلی ( 90 - 1389 ) سوال درس هندسه 1 پایه دوم ریاضی نیم سال دوم واحد کارگر در سال تحصیلی ( 90 - 1389 )  (آرشیو) (مطلب اصلی)

( این آزمون در تاریخ 5 /3 /1390 برگزار گردید )

 


سوال درس ریاضی پایه اول دبیرستان نیم سال دوم واحد کارگر در سال تحصیلی ( 90 - 1389 ) سوال درس ریاضی پایه اول دبیرستان نیم سال دوم واحد کارگر در سال تحصیلی ( 90 - 1389 )  (آرشیو) (مطلب اصلی)

( این آزمون در تاریخ 10 /3 1390 برگزار گردید )

 


سوال درس ریاضی پایه دوم دبیرستان نیم سال دوم واحد کارگر در سال تحصیلی ( 90 - 1389 ) سوال درس ریاضی پایه دوم دبیرستان نیم سال دوم واحد کارگر در سال تحصیلی ( 90 - 1389 )  (آرشیو) (مطلب اصلی)

( این آزمون در تاریخ 10 /3 1390 برگزار گردید )

 


سوال درس جغرافیای عمومی و استان پایه دوم دبیرستان نیم سال دوم واحد کارگر در سال تحصیلی (90 - 1389 ) سوال درس جغرافیای عمومی و استان پایه دوم دبیرستان نیم سال دوم واحد کارگر در سال تحصیلی (90 - 1389 )  (آرشیو) (مطلب اصلی)

( این آزمون در تاریخ 12 /3 / 1390 برگزار گردید )تاريخ : جمعه چهارم آذر 1390 | 11:12 | نویسنده : مهدی بوجاری

آزمون جامع شماره 1 سال دوم راهنمایی ( سال تحصیلی91-90 )

سوالات و پاسخنامه تشریحی کنکور آزمایشی شماره 3 پایه چهارم مقطع متوسطه(سال تحصیلی 91-90)

سوال و پاسخنامه تشریحی آزمون پایان دوره تابستان سال سوم دبیرستان (تابستان سال 1390)

سوالات و پاسخنامه تشریحی کنکور آزمایشی شماره 1 پایه چهارم مقطع متوسطه(سال تحصیلی 91-90)

سوال و پاسخنامه درس مبانی کامپیوتر پایه سوم دبیرستان در نیمسال دوم واحد دکتر فاطمی (سال تحصیلی 90 - 89 )

سوال درس هندسه 1 پایه دوم ریاضی نیم سال دوم واحد کارگر در سال تحصیلی ( 90 - 1389 )

سوال درس ریاضی پایه دوم دبیرستان نیم سال دوم واحد کارگر در سال تحصیلی ( 90 - 1389 )

سوال درس شیمی پایه اول دبیرستان نیم سال دوم واحد کارگر در سال تحصیلی (90 - 1389 )

سوال درس آمادگی دفاعی سال دوم دبیرستان نیم سال دوم واحد کارگر در سال تحصیلی ( 90 - 1389 )

سوال و پاسخنامه درس آمادگی دفاعی نیمسال دوم پایه دوم واحد دکتر فاطمی (سال تحصیلی 90 - 89 )

سوال و پاسخنامه تشریحی درس زبان انگلیسی پایه چهارم دبیرستان نیم سال دوم واحد کارگر در سال تحصیلی ( 90 - 1389 )

سوال و پاسخنامه درس شیمی نیمسال دوم پایه چهارم واحد دکتر فاطمی (سال تحصیلی 90 - 89 )


تاريخ : جمعه چهارم آذر 1390 | 11:11 | نویسنده : مهدی بوجاری
تاريخ : جمعه چهارم آذر 1390 | 11:9 | نویسنده : مهدی بوجاری
سوالات و پاسخنامه تشریحی کنکور آزمایشی شماره 3 پایه چهارم مقطع متوسطه(سال تحصیلی 91-90)
آزمون جامع شماره 1 سال اول راهنمایی ( سال تحصیلی91-90 )
آزمون جامع شماره 1 سال سوم راهنمایی ( سال تحصیلی91-90 )
آزمون جامع شماره 1 سال دوم راهنمایی ( سال تحصیلی91-90 )
سوال و پاسخنامه تشریحی آزمون پایان دوره تابستان سال سوم دبیرستان (تابستان سال 1390)
سوالات و پاسخنامه تشریحی کنکور آزمایشی شماره 2 پایه چهارم مقطع متوسطه(سال تحصیلی 91-90)
سوال درس ریاضی پایه اول دبیرستان نیم سال دوم واحد کارگر در سال تحصیلی ( 90 - 1389 )
سوال و پاسخنامه تشریحی آزمون پایان دوره تابستان سال دوم دبیرستان (تابستان سال 1390)
سوالات و پاسخنامه تشریحی کنکور آزمایشی شماره 1 پایه چهارم مقطع متوسطه(سال تحصیلی 91-90)
سوال و پاسخنامه تشریحی آزمون پایان دوره تابستان سال اول دبیرستان (تابستان سال 1390)
سوال درس زبان انگلیسی پایه اول دبیرستان نیم سال دوم واحد کارگر در سال تحصیلی ( 90 - 1389 )
سوالات درس زبان انگلیسی نیمسال دوم پایه اول راهنمایی واحد بهپویان سال تحصیلی 90-89
سوالات درس عربی نیمسال دوم پایه اول راهنمایی واحد بهپویان سال تحصیلی 90-89
سوال درس شیمی پایه اول دبیرستان نیم سال دوم واحد کارگر در سال تحصیلی (90 - 1389 )
سوال درس دین و زندگی پایه اول دبیرستان نیم سال دوم واحد کارگر در سال تحصیلی ( 90 - 1389 )
سوال درس زبان انگلیسی پایه دوم دبیرستان نیم سال دوم واحد کارگر در سال تحصیلی ( 90 - 1389 )
سوال درس ریاضی پایه دوم دبیرستان نیم سال دوم واحد کارگر در سال تحصیلی ( 90 - 1389 )
سوالات درس علوم نیمسال دوم پایه اول راهنمایی واحد بهپویان سال تحصیلی 90-89
سوالات درس تعلیمات دینی نیمسال دوم پایه اول راهنمایی واحد بهپویان سال تحصیلی 90-89
سوال درس عربی پایه دوم دبیرستان واحد کاگر در سال تحصیلی ( 90-1389 )


تاريخ : جمعه چهارم آذر 1390 | 11:6 | نویسنده : مهدی بوجاری
تاريخ : جمعه ششم آبان 1390 | 18:29 | نویسنده : مهدی بوجاری

رشته زبان و ادبیات فارسی

توجه : نام بعد از کتاب ها نام نویسنده نیست بلکه نام سازنده پاورپوینت درس مربوطه است.

 1. آشنایی با ادبیات معاصر ایران(نثر) / دکتر کوپا / دانلود پاورپوینت -- دانلود فایل فشرده
 2. آشنایی با علوم قرآنی / بهمن تاجانی / دانلود پاورپوینت -- دانلود فایل فشرده
 3. ادبیات معاصر 1 (نظم) / دکتر کوپا / دانلود پاورپوینت -- دانلود فایل فشرده
 4. ادبیات معاصر 2 / دکتر موسوی / دانلود پاورپوینت -- دانلود فایل فشرده
 5. انواع ادبی / دکتر جعفری / دانلود پاورپوینت -- دانلود فایل فشرده
 6. انواع ادبی / دکتر محمدی بدر / دانلود پاورپوینت -- دانلود فایل فشرده
 7. انواع ادبی / مسعودی فرد / دانلود پاورپوینت -- دانلود فایل فشرده
 8. بدیع / دکتر جعفری / دانلود پاورپوینت -- دانلود فایل فشرده
 9. بدیع / شکرایی / دانلود پاورپوینت -- دانلود فایل فشرده
 10. بدیع / مسعودی فرد / دانلود پاورپوینت -- دانلود فایل فشرده
 11. بوستان سعدی / توکلی مقدم / دانلود پاورپوینت -- دانلود فایل فشرده
 12. تاریخ ادبیات 1/ دکترجعفری / دانلود پاورپوینت -- دانلود فایل فشرده
 13. تاریخ ادبیات2/ دکترکوپا / دانلود پاورپوینت -- دانلود فایل فشرده
 14. تاریخ ادبیات 2/ دکتر موسوی / دانلود پاورپوینت -- دانلود فایل فشرده
 15. تاریخ ادبیات 3 / دکتر کوپا / دانلود پاورپوینت -- دانلود فایل فشرده
 16. تاریخ ادبیات 3 / دکتر موسوی / دانلود پاورپوینت -- دانلود فایل فشرده
 17. تاریخ زبان فارسی / سمایی / دانلود پاورپوینت -- دانلود فایل فشرده
 18. تاریخ زبان فارسی / دکترجعفری / دانلود پاورپوینت -- دانلود فایل فشرده
 19. تاریخ بیهقی / میرزایی / دانلود پاورپوینت -- دانلود فایل فشرده
 20. حافظ 2/ دکتر کمالدینی / دانلود پاورپوینت -- دانلود فایل فشرده
 21. دستور زبان فارسی 1/ ابوالحسنی / دانلود پاورپوینت -- دانلود فایل فشرده
 22. دستور زبان فارسی 1/ دکتر محمدی بدر / دانلود پاورپوینت -- دانلود فایل فشرده
 23. دستور زبان فارسی 1/ مسعودی فرد / دانلود پاورپوینت -- دانلود فایل فشرده
 24. دستور زبان فارسی 2/ دکتر محمدی بدر / دانلود پاورپوینت -- دانلود فایل فشرده
 25. دستور زبان فارسی 2/ مسعودی فرد / دانلود پاورپوینت -- دانلود فایل فشرده
 26. رودکی و منوچهری/ دکترزمانی / دانلود پاورپوینت -- دانلود فایل فشرده
 27. رودکی و منوچهری / دکترسرمدی / دانلود پاورپوینت -- دانلود فایل فشرده
 28. زبان تخصصی1/ سمایی / دانلود پاورپوینت -- دانلود فایل فشرده
 29. زبان تخصصی2/ سمایی / دانلود پاورپوینت -- دانلود فایل فشرده
 30. سبک شناسی نظم / وطن پرست / دانلود پاورپوینت -- دانلود فایل فشرده
 31. سبک شناسی نثر/ دکتر کوپا / دانلود پاورپوینت -- دانلود فایل فشرده
 32. سبک شناسی نثر/ وطن پرست / دانلود پاورپوینت -- دانلود فایل فشرده
 33. سیاست نامه و قابوس نامه / دکتر سرمدی / دانلود پاورپوینت -- دانلود فایل فشرده
 34. سی قصیده از ناصر خسرو/ توکلی مقدم / دانلود پاورپوینت -- دانلود فایل فشرده
 35. عروض و قافیه / مسعودی فرد / دانلود پاورپوینت -- دانلود فایل فشرده
 36. غزلیات حافظ / دکترسرمدی / دانلود پاورپوینت -- دانلود فایل فشرده
 37. فارسی عمومی / دکتر زمانی / دانلود پاورپوینت -- دانلود فایل فشرده
 38. فرخی سیستانی و کسایی مروزی / دکتر محمدی بدر/ دانلود پاورپوینت -- دانلود فایل فشرده
 39. قرائت عربی1/ دکترحاجی مزدارانی / دانلود پاورپوینت -- دانلود فایل فشرده
 40. قرائت عربی2/ دکتر حاجی مزدارانی / دانلود پاورپوینت -- دانلود فایل فشرده
 41. قواعد عربی1 / ابوالحسنی / دانلود پاورپوینت -- دانلود فایل فشرده
 42. قواعد عربی2 / ابوالحسنی / دانلود پاورپوینت -- دانلود فایل فشرده
 43. قواعد عربی2 / دکتر زمانی / دانلود پاورپوینت -- دانلود فایل فشرده
 44. قواعد عربی3 / ابوالحسنی / دانلود پاورپوینت -- دانلود فایل فشرده
 45. قواعد عربی3 / بهمن تاجانی / دانلود پاورپوینت -- دانلود فایل فشرده
 46. قواعد عربی3 / دکتر زمانی / دانلود پاورپوینت -- دانلود فایل فشرده
 47. قواعد عربی 4 / دکتر زمانی / دانلود پاورپوینت -- دانلود فایل فشرده
 48. قواعد عربی 4 / ابوالحسنی / دانلود پاورپوینت -- دانلود فایل فشرده
 49. کشف الاسرار/ دکتر حاجی مزدارانی / دانلود پاورپوینت -- دانلود فایل فشرده
 50. کلیله و دمنه1 / دکتر حاجی مزدارانی / دانلود پاورپوینت -- دانلود فایل فشرده
 51. کلیله و دمنه1 / شکرایی / دانلود پاورپوینت -- دانلود فایل فشرده
 52. گزیده قصاید خاقانی / شکرایی / دانلود پاورپوینت -- دانلود فایل فشرده
 53. گلستان سعدی / میرزایی / دانلود پاورپوینت -- دانلود فایل فشرده
 54. مثنوی1 / میرزایی / دانلود پاورپوینت -- دانلود فایل فشرده
 55. مثنوی2 / میرزایی / دانلود پاورپوینت -- دانلود فایل فشرده
 56. مرجع شناسی و روش تحقیق دکتر حاجی مزدارانی / دانلود پاورپوینت -- دانلود فایل فشرده
 57. مرصاد العباد / دکتر سرمدی / دانلود پاورپوینت -- دانلود فایل فشرده
 58. مسعود سلمان / دکتر سرمدی / دانلود پاورپوینت -- دانلود فایل فشرده
 59. مسعود سلمان / دکتر زمانی / دانلود پاورپوینت -- دانلود فایل فشرده
 60. معانی و بیان 1/ دکتر موسوی / دانلود پاورپوینت -- دانلود فایل فشرده
 61. معانی و بیان 2/ دکتر موسوی / دانلود پاورپوینت -- دانلود فایل فشرده
 62. معانی و بیان 2/  شکرایی / دانلود پاورپوینت -- دانلود فایل فشرده
 63. مقدمات زبانشناسی / دکتر جعفری / دانلود پاورپوینت -- دانلود فایل فشرده
 64. مقدمات زبانشناسی / میرزایی / دانلود پاورپوینت -- دانلود فایل فشرده
 65. مقدمات زبانشناسی / سمایی / دانلود پاورپوینت -- دانلود فایل فشرده
 66. منطق الطیر عطار / شکرایی / دانلود پاورپوینت -- دانلود فایل فشرده
 67. نقد ادبی / دکترمحمدی بدر / دانلود پاورپوینت -- دانلود فایل فشرده


تاريخ : جمعه ششم آبان 1390 | 18:20 | نویسنده : مهدی بوجاری
تاريخ : جمعه ششم آبان 1390 | 18:19 | نویسنده : مهدی بوجاری
تاريخ : جمعه ششم آبان 1390 | 18:18 | نویسنده : مهدی بوجاری
تاريخ : جمعه ششم آبان 1390 | 18:18 | نویسنده : مهدی بوجاری
تاريخ : جمعه ششم آبان 1390 | 18:17 | نویسنده : مهدی بوجاری
تاريخ : جمعه ششم آبان 1390 | 18:15 | نویسنده : مهدی بوجاری
تاريخ : جمعه ششم آبان 1390 | 18:5 | نویسنده : مهدی بوجاری
  برنامه امتحانات نهایی سال سوم متوسطه رشته های حرفه ای سال ۹۰-۱۳۸۹

  برنامه امتحانات نهایی سال سوم متوسطه رشته های فنی سال ۹۰-۱۳۸۹

  سوالات و پاسخ های تشريحی امتحان نهایی سال سوم رشته های « حرفه اي » دي ۱۳۸۹

  سوالات و پاسخ های تشريحی امتحان نهایی سال سوم رشته های « فني » دي ۱۳۸۹

  سوالات و پاسخ های تشريحی امتحان نهایی سال سوم رشته های « فني » خرداد ۱۳۸۹

  سوالات و پاسخ های تشريحی امتحان نهایی سال سوم رشته های « حرفه ای » خرداد ۱۳۸۹

  سوالات و پاسخ های تشريحی امتحان نهایی سال سوم رشته های « حرفه ای » دی ماه ۱۳۸۸

  سوالات و پاسخ های تشريحی امتحان نهایی سال سوم رشته های « فنی » دی ماه ۱۳۸۸

  سوالات و پاسخ های تشريحی امتحان نهایی سال سوم رشته های «فني» شهریور ماه 1388

  سوالات و پاسخ های تشريحی امتحان نهایی سال سوم رشته های « حرفه اي » شهریور ماه 1388

   سوالات و پاسخ های تشريحی امتحان نهایی سال سوم رشته های « فنی » خرداد ماه 1388

  سوالات و پاسخ های تشريحی امتحان نهایی سال سوم رشته های «حرفه ای» خرداد ماه 1388

  سوالات و پاسخ های تشريحی امتحان نهایی سال سوم رشته های « فنی » دی ماه 1387

  سوالات و پاسخ های تشريحی امتحان نهایی سال سوم رشته های « حرفه اي » دی ماه 1387

  سوالات و پاسخ های تشريحی امتحان نهایی سال سوم رشته های « فنی » شهریور ماه 1387


  سوالات و پاسخ های تشريحی امتحان نهایی سال سوم رشته های «حرفه ای» شهریور ماه 1387

  سوالات و پاسخ های تشريحی امتحان نهایی سال سوم رشته های « فني » خرداد ماه 1387

  سوالات و پاسخ های تشريحی امتحان نهایی سال سوم رشته های « حرفه اي » خرداد ماه 1387

   سوالات و پاسخ های تشريحی امتحان نهایی سال سوم رشته های « فنی » دی ماه 1386